Petitie tegen verplichte aov voor zzp’ers

0
284

Met de Dag van de Modern Werkenden, 11 mei, ging een landelijke petitie van start voor een eerlijke sociale zekerheid: ‘Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’.

De dag en de petitie wordt georganiseerd door de Werkvereniging, een belangenplatform dat een sociaal zekerheidsstelsel wil waarin de werkende centraal staat en niet de contractvorm.

Een baan voor het leven komt niet meer voor. Modern Werkenden switchen als hen dat uitkomt, werken als zelfstandige, of combineren een baan met studie of ondernemerschap. Hun aantal groeit, maar zij worden in de huidige arbeidsverhoudingen niet voor vol aangezien.

Fundamentele wijziging
De organisaties achter de petitie vragen om een fundamentele wijziging van de sociale zekerheid die recht doet aan alle werkenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. De petitie maakt zichtbaar wat Modern Werkenden nodig hebben. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor zzp’ers past daar niet bij.

Twee miljoen modern werkenden
Het werk zelf is belangrijk voor Modern Werkenden – niet of dat in een vast, flex- of zzp-contract is gegoten. Ruim twee van de negen miljoen werkenden in Nederland hebben op dit moment al een hybride loopbaan waarin ze deze werkvormen combineren of afwisselen. Maar het sociale stelsel regelt langdurige arbeidsongeschiktheid, opleidingen en pensioenen uitsluitend voor mensen in vaste dienst.

Vernieuwing
Het sociale stelsel dateert uit de vorige eeuw en sluit niet meer aan bij de veranderde arbeidsmarkt. Daarom heeft minister Koolmees van Sociale Zaken de sociale partners om voorstellen voor vernieuwing gevraagd. Werkgevers en vakbonden bedachten een verplichte verzekering die zelfstandigen meteen ook duurder moest maken dan werknemers.

Zzp-hok
Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging: “Als je het alleen aan traditionele partijen overlaat krijg je een zzp-hok dat aan het ingezakte stelsel wordt getimmerd. Dit plan is helemaal geen verbetering voor werknemers, maar een verslechtering voor zelfstandigen. Die mogen er zelf niet eens over meepraten. Waar blijft dat eerlijke stelsel voor iedereen?”

Ongewenste verzekering
Zelfstandigen zijn vooral tegen de verplichte verzekering omdat ze die niet nodig hebben. Pierre Spaninks, zzp-expert: “Driekwart van de zelfstandigen blijft in het geval van langdurige ziekte boven het sociaal minimum, concludeert het CPB. Zij leggen nu al voldoende buffers aan in de vorm van spaargeld, een broodfonds, een verzekering of een eigen huis. Een kleine groep van zelfstandigen zakt, net als werknemers met te weinig reserves, bij ziekte onder het sociale minimum. Wie zo weinig verdient, kan de premie niet eens opbrengen. Voor wie dat wel kan, is een verplichte collectieve verzekering alleen maar een extra belasting.”

Samen voor sociale zekerheid
De petitie van Modern Werkenden vraagt de politiek om een fundamentele verbetering van ons sociale stelsel. Daarin moeten niet alleen de 5,5 miljoen vaste krachten serieus worden genomen maar ook de bijna 2 miljoen flexwerkers en de 1,5 miljoen zelfstandigen met en zonder personeel.

Bron: Werkvereniging, 10 mei 2019