"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

De tijd is rijp voor permanente educatie

Column door Barbara Kramer, manager SEU

De komende periode staan er veel grote veranderingen op de rol: de komst van de WAB en de harmonisatie van de ABU en de NBBU cao’s. De voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving vormen een uitdaging voor werkgevers om ervoor te zorgen dat het kennisniveau van medewerkers up-to-date blijft.

(Nieuwe) medewerkers studeren keihard om zich de basiskennis voor het werken in de flexbranche eigen te maken. Met het SEU-diploma is hun kennis aantoonbaar en voeren zij met meer zelfvertrouwen hun adviesrol uit. Daarna is het aan de medewerker en werkgever om ervoor te zorgen dat het kennisniveau up-to-date blijft. Gelukkig voorzien veel flexorganisaties daarin met (interne) informatiestromen en trainingen. En toch zijn organisaties zoekende naar een structurele en – bij voorkeur – functiegerichte bijscholing.

Permanente educatie, de oplossing?
Met een systeem van permanente educatie (PE) kunnen we actuele kennis borgen, wat van invloed is op de kwaliteit van de dienstverlening. Om nog even niet te spreken over het beperken van (inleners)risico’s door veranderende wet- en regelgeving. Bovendien zal een systeem van PE en certificering bijdragen aan positieve beeldvorming over flexorganisaties in het algemeen, die nog regelmatig onterecht te boek staan als ‘cowboys’.

Hoe mooi zou het zijn als werknemers hun basiskennis kunnen verdiepen of verbreden met trainingen passend bij hun functie en ambitie? Als werkgevers kunnen vertrouwen op een tool die periodiek dan wel structureel voorziet in het bijhouden en/of toetsen van actuele kennis? Jaarlijkse (opfris)trainingen en/of workshops op specifieke onderwerpen? Via het systeem van permanente educatie worden al deze mogelijkheden inzichtelijk en hoeven werkgevers niet zelf het wiel uit te vinden.

Een bijkomend voordeel is dat door registratie van leeractiviteiten het kennisniveau aantoonbaar is, waarmee je meer zekerheid biedt en vertrouwen uitstraalt naar opdrachtgever en flexkracht.

Positief signaal naar de markt
Uit het onderzoek dat SEU vorig jaar verrichtte, blijkt dat er grote behoefte is aan permanente educatie binnen de flexbranche. De werkgroep permanente educatie, die bestaat uit een afspiegeling van werkgevers uit de flexbranche, bevestigt dat de markt vraagt om borging van kennis en kwaliteit. We zien dat niet alleen werkgevers, maar ook steeds vaker werknemers vragen om aanvullende scholing op het gebied van wet- en regelgeving.

De tijd is rijp om permanente educatie te introduceren. Daarmee volgen we andere branches waarin – al dan niet verplicht door de wetgever – permanente educatie de normaalste zaak van de wereld is. Met permanente educatie geeft de flexbranche een positief signaal naar de markt. Zowel richting opdrachtgevers als flexkrachten én bij de werving van nieuwe collega’s.

De werkgroep schetst nu de kaders voor permanente educatie. Daarbij zoeken we naar de beste manier om de kennis van medewerkers aantoonbaar te borgen en te verbreden. Dit als aanvulling op het SEU-diploma, dat opdrachtgevers al zekerheid biedt over de algemene basiskennis.

Werknemers ervaren het mogen volgen van opleidingen als een blijk van waardering van de werkgever. Dit draagt bij aan de motivatie, waardoor medewerkers productiever zijn en langer geboeid worden door werk en organisatie.
Over millennials wordt al jaren geschreven dat zij leer- en groeikansen (veel) belangrijker vinden dan een (hoog) salaris. En is dat niet veelal de young professional die werkzaam is in de flexbranche?

Barbara Kramer, manager SEU

Zie ook
Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd
Het arbeidsmarkt spoorboekje van minister Koolmees
Eerste Kamer en Wet Arbeidsmarkt in balans
Zo maak je van jouw kennis dé ‘Unique Buyer Reason’
Permanente educatie, wens of noodzaak?
Kennis van sociale zekerheid, ook zaak voor intercedent

Barbara Kramer is manager bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.