"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Krapte op arbeidsmarkt naar nieuw hoogtepunt

De krapte op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt, meldt het CBS.

In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen. Het aantal vacatures nam toe, terwijl er minder mensen werkloos waren. Ook het aantal banen is verder gestegen in de afgelopen drie maanden.

Hoeveel mensen zijn dan nog beschikbaar voor werk?
Wat is het zogenoemde ‘onbenut arbeidspotentieel’? Rob Witjes (Hoofd Arbeidsmarktinformatie bij UWV) vat dit samen in onderstaande tweet.

Uitzendbranche en zelfstandigen
De banengroei bij de uitzendbureaus is gelijk aan het voorgaande kwartaal. In de eerdere kwartalen groeide de uitzendbranche nog. De uitzendbranche telt inmiddels 844 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers, tegen 7 procent in 2010.

Het aantal banen van zelfstandigen nam met 1 duizend toe tot 2 113 duizend.

Ontwikkeling arbeidsmarkt, Q1 2019, bron CBS

Recordaantal nieuwe vacatures
In het eerste kwartaal van 2019 ontstonden 316 duizend nieuwe vacatures en werden 302 duizend vervuld, 5 duizend meer dan in het vierde kwartaal van 2018. Niet eerder zijn er in een kwartaal zoveel vacatures vervuld. Dit geldt ook voor het aantal nieuwe vacatures.

Vooral banengroei bij werknemers
Net zoals in de laatste jaren kwam ook in het afgelopen kwartaal de banengroei grotendeels voor rekening van werknemers. Het aantal banen van werknemers steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 53 duizend tot 8 478 duizend.

Grootste stijging banen bij de zorg en handel, vervoer en horeca
Zowel in de zorg als in de handel, vervoer en horeca kwamen er in het eerste kwartaal ruim 10 duizend banen bij. De banen in de handel, vervoer en horeca zijn goed voor een kwart van het totaal aantal banen.

Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de zakelijke dienstverlening (9 duizend), de industrie (8 duizend), de informatie en communicatie (4 duizend) en de bouwnijverheid (4 duizend).

Bron: CBS, 14 mei 2019

Interessant in dit verband
Talent4Service, dat werkt! voor zij-instromers techniek
Flexbarometer, cijfers vast, flex en zelfstandigen Q1 2019
Personeelstekort en de remedies, ‘vergeet die ene witte raaf’…, een samenvatting van verschillende rapporten over de aanpak van personeelskrapte.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.