"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kabinet investeert in Werkcentra door heel Nederland

Het kabinet investeert de komende jaren met 86 miljoen in 35 nieuwe Werkcentra. Hiermee hoopt het kabinet de arbeidskrapte te verkleinen.

Om mensen meer hulp te bieden in hun zoektocht naar werk, investeert het kabinet in nieuwe Werkcentra door heel Nederland. Een Werkcentrum is een loket in de buurt waar je met verschillende hulpvragen rond werk terecht kunt. Hiervoor heeft het kabinet de komende jaren €86 miljoen extra gereserveerd. Dat schrijven onder andere minister Van Gennip en minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Minister Van Gennip: “We hebben elkaar hard nodig op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor mensen die nu nog aan de kant staan of hun baan dreigen te verliezen, maar ook voor werkgevers die personeel zoeken. Werk brengt mensen met elkaar in contact en draagt bij aan gelijkwaardige kansen. Het is van vitaal belang dat ondernemers talent weten te vinden. Daarom zorgen we ervoor dat straks in iedere regio één loket is waar mensen of bedrijven met een hulpvraag kunnen aankloppen.”

Minister Schouten: “Werk zorgt ervoor dat je je talenten kan benutten en je sociale netwerk vergroot. Dat kan een reguliere baan zijn, maar ook werk onder begeleiding op een aangepaste werkplek. Of bijvoorbeeld door werken en leren te combineren. Werkcentra brengen al deze dienstverlening samen onder een dak en kijken met de werkzoekende wat de beste stap is richting werk. Zodat iedereen naar vermogen kan meedoen op de arbeidsmarkt.”

Eén loket per regio

Op dit moment zijn er acht regio’s met een Werkcentrum, waarin overheidsinstanties, UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsorganisaties samenwerken. Op andere plekken in Nederland zijn er vaak nog verschillende loketten, zoals regionale mobiliteitsteams, WerkgeversServicepunten en Leerwerkloketten. Daardoor sluit de dienstverlening niet goed op elkaar aan en weten mensen niet altijd waar ze terechtkunnen.

Het kabinet wil dat er in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komt, zodat mensen en bedrijven door heel Nederland weten waar ze in de buurt kunnen aankloppen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. Hier kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering die iemand heeft.

Met de investeringen in Werkcentra laat het kabinet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket aan hervormingen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip vorig voorjaar presenteerde.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *