"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoe zien millennials de arbeidsmarkt van morgen?

Franka van Dijken, Arian van Huis, consultants van Young Advisory Group
Franka van Dijken, Arian van Huis, consultants van Young Advisory Group

Hoe zien millennials de arbeidsmarkt van morgen?

Interview met Arian van Huis en Franka van Dijken, consultants bij Young Advisory Group.

Meer dan een kwart van de ondervraagde jongeren geeft aan veel tot zeer veel stress te ervaren. Ze vinden dat het veel makkelijker moet worden om van baan naar baan te gaan via omscholing. Dat is nu niet goed geregeld. Hoogopgeleiden voelen enorme prestatiedruk. Praktisch opgeleiden vinden dat ze onvoldoende worden gewaardeerd.

Onderzoek in opdracht van NBBU
“In de afgelopen maanden hebben wij in opdracht van de NBBU onderzoek gedaan naar de visie van millennials in Nederland op de arbeidsmarkt van de toekomst.*

Een trendpaper van Victor Broers fungeerde hierbij voor ons als leidraad. Broers schetst hoe de arbeidsmarkt zich in grote lijnen gaat ontwikkelen. De NBBU wilde graag weten hoe millennials er naar kijken, zodat ook hun mening in debatten en besluitvorming wordt meegenomen.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?
Wij hebben drie discussiesessies georganiseerd met jongeren vanuit drie verschillende opleidingsniveaus: wo/hbo, mbo en mbo-niveau 1. De uitkomsten hebben we vertaald in een enquête voor 350 respondenten, afkomstig uit deze doelgroepen. De resultaten hebben we gebruikt voor een brainstormsessie die wij hebben georganiseerd met personeelsintermediairs en millennials. Het leverde veel interessante inzichten op.

Ondernemend, maar ook stress
Wat vertellen millennials over zichzelf?
“Dat ze van nature heel verantwoordelijk, zelfstandig en nieuwsgierig zijn en zich graag willen ontwikkelen. Ze vinden zingeving erg belangrijk en zijn veel bezig met zelfontplooiing. Banen die zij als zinloos ervaren, schuiven ze opzij. Tegelijk voelen zij zich blootgesteld aan heel veel stress.”

Meerdere loopbanen in een leven
“Vroeger kon je je loopbaan verdelen in drie blokken: je volgde een opleiding, ging werken en daarna ging je met pensioen. Dat was heel overzichtelijk. Maar zo is het niet meer. Het is niet meer vanzelfsprekend waar je zult werken, voor hoe lang. Iedereen zal open moeten staan voor meerdere carrières.”

Leven lang leren, klinkt logisch, maar in de praktijk nu niet makkelijk
“Als je wordt ontslagen, lijkt het makkelijk om je om te scholen. Maar in de praktijk is het niet goed geregeld. Wie werkloos is en een WW-uitkering ontvangt, kan geen opleiding volgen zonder zijn uitkering te verliezen. Dat maakt het onnodig moeilijk om van baan naar baan te gaan. De terugkoppeling naar onderwijs is verre van ideaal.

Juist voor jongeren zou omscholing altijd moeten worden gefaciliteerd. Zij staan ervoor open, blijkt uit ons onderzoek.”

Kwart van de jongeren ervaart veel tot zeer veel stress
“Meer dan een kwart van de ondervraagden geeft aan veel tot zeer veel stress te ervaren.
Jongeren met een wo- en hbo-achtergrond ervaren vooral stress vanuit hun eigen prestatiedruk en ook omdat ze vaak lange werkdagen maken.
Jongeren met een mbo-achtergrond geven aan dat financiële zekerheid en baanzekerheid voor hen een grote bron van onrust is. Zij worden het meest geconfronteerd met tijdelijke contracten en voelen zich op de arbeidsmarkt niet voldoende gewaardeerd.”

Sociale vaardigheden essentieel
“Millennials beseffen dat netwerken nodig is voor hun loopbaankansen. Maar liefst 91% van de ondervraagden vindt het hebben van sociale vaardigheden belangrijk. Dat geldt voor jongeren met alle opleidingsniveaus. Hoewel mbo’ers dit ook zien, besteden zij minder tijd aan hun LinkedIn-profiel en hun cv-building. Wo’ers en hbo’ers zijn hier wel continu mee bezig.”

“De opleidingsachtergrond van jongeren speelt een grote rol in hun succes. Er ontstaat een kloof tussen afhankelijke jongeren en onafhankelijke jongeren. De groep die vaker achter het net van de arbeidsmarkt vist raakt daardoor op achterstand. Wij pleiten voor een nieuw sociaal vangnet en meer omscholingsmogelijkheden.

De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Ondertussen zijn de instituten niet mee veranderd. Dat wringt; er is nog veel te doen om de regelgeving beter te laten aansluiten bij de nieuwe situatie.”

Interview: Hinke Wever

*De resultaten van het onderzoek worden vrijdag 22 maart 2019 gepresenteerd op het NBBU-congres Arbeidsmarkt van Morgen

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.