"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gemeente Heerde werft trainees en verlaagt inhuur

Gemeente Heerde werft trainees en verlaagt inhuur

Gemeente Heerde

Aart van Tuijl, Manager Bedrijfsondersteuning en – advisering, Gemeente Heerde: “Wij reduceren de kosten van inhuur en stimuleren tegelijkertijd de instroom van jongeren.”

Dit interview staat in het teken van het congres HRM in de Overheid, dat donderdag 11 april a.s. plaats vindt in Bussum. Hier wordt onder meer een discussieworkshop gehouden over de uitdagingen voor (semi)overheidsorganisaties in een krappe arbeidsmarkt. Hoe profileert de overheid zich als aantrekkelijk werkgever? De gemeente Heerde biedt hiertoe interessante praktijkervaringen.

Doelen
1] € 300.000 euro minder personeelskosten
2] Instroom van hoogopgeleide trainees
3] Reductie flexibele schil van 20% naar 12% in twee jaar (2019/2020).

Aart van Tuijl

Te combineren?
Aart van Tuijl: “Wij werken net als vele gemeenten aan een organisatie ontwikkelingstraject en kregen de taak ombuiging van kosten te realiseren. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor 20% flexibiliteit in ons totale personeelsbestand.

Onze begroting bedraagt 42 miljoen euro. Daarvan bedragen de kosten voor personeel ca. 10 miljoen. Hiervan ging 2 miljoen euro naar de inhuur van externen. Een externe professional kost gemiddeld 75 euro per uur.

Tegelijkertijd leeft bij ons de wens om de instroom van jonge medewerkers te stimuleren om een evenwichtige personeelsopbouw te bereiken. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is momenteel 49 jaar. ‘Een en een is twee,’ zo dachten wij. ‘Misschien kunnen wij de noodzaak om te bezuinigen enerzijds en onze behoefte aan jonge medewerkers voor kennisintensieve rollen anderzijds wel combineren.'”

Aantrekkelijke werkgever
“Wij hebben geen moeite om jong personeel te werven. Wij zijn een relatief kleine gemeente, met een uitstekende, vriendelijke werksfeer. Wie als trainee bij ons binnenkomt krijgt veel support, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Onze platte organisatiestructuur stimuleert dit.

De taakstelling om 300.000 euro te bezuinigen op personeelskosten willen wij realiseren door de flexibele schil te verkleinen.

Wij zijn gestart met de werving van zes trainees, die gemiddeld 40.000 euro per jaar kosten. Zij worden ingezet op kennisintensieve domeinen en zij kosten aanzienlijk minder dan gespecialiseerde externen waarvoor we jaarlijks circa 100.000 euro uitgeven.

De eerste zes trainees zijn nu zes weken aan de slag. Zij hebben een wetenschappelijke opleiding afgerond. Wij zetten hen in op beleidszaken zoals bedrijfsvoering, ruimtelijke ordening en het sociaal domein.

Natuurlijk kleeft er een risico aan de inzet van onervaren krachten versus door de wol geverfde externen. Maar we zien ook de voordelen. Deze trainees kijken met frisse ogen naar onze manier van werken. Wij nodigen hen uit te vertellen wat volgens hen beter of anders kan. Het zorgt voor een nieuwe energie op de afdelingen. Wij bieden hen een opleidingstraject. We zien nu al dat zij uit zichzelf snel dingen oppakken, vragen en uitzoeken en taken realiseren.”

Werving en selectie
“Wij hebben de werving geregeld via Talentenregio, ontwikkeling en opleidingen.
Zelf hebben wij het selectieproces uitgevoerd. We hebben onder meer een aantal koffiemomenten georganiseerd in een plaatselijk café/restaurant. Hier hebben wij informatie gedeeld met mogelijke kandidaten. Er kwamen 70 belangstellenden op af.

De laagdrempeligheid van het wervings- en sollicitatieproces heeft gewerkt, want van alle deelnemers aan de informatiesessies hebben 50 kandidaten gereageerd. De uiteindelijke selectie was wel streng, omdat we hen meteen een stevige taakstelling moeten kunnen toevertrouwen.

De trainees staan onder verantwoordelijkheid van de manager bedrijfsondersteuning en – advisering. Ze krijgen begeleiding vanuit de afdelingen waar ze werken. Elke trainee wordt gekoppeld aan een maatje, die fungeert als een soort coach.

Het wordt voor ons de kunst om hen tenminste twee jaar bij ons te houden. Na zes maanden mogen ze met voorrang intern solliciteren op vrijkomende functies. Onze gemeentelijke organisatie heeft een ideale schaalgrootte. Iedereen is bereid om een trainee te helpen. Trainees kunnen regelmatig aansluiten bij het overleg met de wethouder en krijgen snel verantwoordelijkheid.

Het is ons doel volgend jaar 10% van het personeel als trainee aan de slag te laten gaan.
Ambitieus en gedurfd, dat beseffen we. In ieder geval zetten wij met deze strategie in op de noodzakelijke vernieuwing en kostenefficiency in onze gemeente.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.