HRM in de Overheid – uitdagingen in krappe arbeidsmarkt

0
566

HRM in de Overheid – uitdagingen in krappe arbeidsmarkt

HRM in de OverheidHoe vind je nog personeel voor je organisatie bij deze arbeidsmarkt? En hoe profileer je jezelf als aantrekkelijk werkgever?

Interactieve workshop 
Op 11 april a.s. vindt de achtste editie van het jaarcongres HRM in de Overheid plaats, waarbij deze vragen centraal centraal staan in een paneldiscussie.

Aan de hand van praktijkervaringen kijken en vergelijken de gemeenten Nijmegen, Amstelveen, Heerde hoe zij in hun personeelsbehoefte voorzien in de krappe arbeidsmarkt. Ook energienetwerkbeheerder Alliander kampt met een sterke personeelsconcurrentie op de arbeidsmarkt. Welke rol neemt HR? En groeien vast en flex naar elkaar toe? Zo ja, hoe?

V.l.n.r: Maurice Cloosterman, Wilma Berends, Antoinette Vriend, Erwin van Butselaar, Aart van Tuijl, Mark Bassie
V.l.n.r: Maurice Cloosterman, Wilma Berends, Antoinette Vriend, Erwin van Butselaar, Aart van Tuijl, Mark Bassie

Mark Bassie (onderzoeker van flexibilisering en inhuur van personeel) en Antoinette Vriend (Inkoopadviseur binnen overheid en onderwijs, categorie inhuur) zijn de moderators van de meeting.

De panelleden zijn:

  • Welmoed Jongkind, Coördinator Inhuur, Recruitment en Mobiliteit, Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
  • Wilma Berends, Senior P&O-adviseur, Gemeente Nijmegen
  • Aart van Tuijl, Manager Bedrijfsadvisering en – ondersteuning, Gemeente Heerde
  • Maurice Cloosterman, Senior Inkoper flexibele arbeid, Alliander
  • Erwin van Butselaar, Corporate recruiter, Alliander

Hoe kunnen (semi)overheidsorganisaties zich profileren als aantrekkelijke werkgever? En hoe is er een evenwichtig beleid te voeren waarin de instroom van jonge medewerkers, interne mobiliteit, vergrijzing, behoud en overdracht van kennis, en de inhuur van flexibel personeel op elkaar zijn afgestemd?

Gemeente Amstelveen
Bij de gemeente Amstelveen heeft HRM, team Nextstep, eigentijds mobiliteitsbureau, steeds meer zaken in beheer genomen om ‘total talent management’ mogelijk te maken. Centralisatie capaciteitsbehoefte volgens master vendor principe, denk aan de werving en selectie en inhuur van nieuwe medewerkers, het aanbieden van stages en traineeships, loopbaanbegeleiding en werkervaringsplekken, maar ook opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. Amstelveen werkt met een dynamisch aankoopsysteem voor inhuur van personeel, dat eveneens door Nextstep wordt beheerd.
Zie interview Werken bij gemeenten Amstelveen en Aalsmeer – uitnodigend!

Gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen heeft het traject De Oversteek ingericht, waarbij eigen medewerkers op projectbasis maximaal twee jaar een andere functie mogen vervullen. Een gedurfd project dat de interne mobiliteit stimuleert. Nijmegen heeft daardoor als grote gemeente slechts een beperkt aantal vacatures per jaar. Hoe werkt het? De gemeente huurt ook relatief weinig personeel in met uitzondering van enkele kritische functies. Het generatiepact is succesvol, met de kanttekening dat kennisoverdracht tussen ervaren, (bijna) uitstromende medewerkers en nieuwe werknemers een punt van aandacht is.
Zie interview Gemeente Nijmegen, interne mobiliteit en instroom jong talent

Gemeente Heerde
Vergrijzing speelt bij veel gemeentelijke overheden. Daarom laat de gemeente Heerde gericht getalenteerde jongeren instromen. In de huidige krappe arbeidsmarkt blijkt het lastig om professionals aan te trekken voor bedrijfsvoering, ruimtelijke ordening en sociaal domein. Getalenteerde trainees mogen op projectbasis kennis maken met verschillende afdelingen binnen de gemeente zodat zij na afloop van hun inwerktraject breed inzetbaar zijn. Aart van Tuijl: Wij bieden hen een breed pakket aan ervaringen en kunnen dit als relatief kleine gemeente uitstekend faciliteren.
Zie interview Gemeente Heerde werft trainees en verlaagt inhuur

Alliander
Alliander heeft als zeer grote (semi-overheids)werkgever een uitdaging in de werving en opleiding van technisch personeel. Alliander is voortgekomen uit Nuon en bestaat uit de onderdelen Liander en Qirion. Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland. Voor Alliander is de strijd om talent gigantisch. Alliander werkt daarom met eigen recruiters die gericht werven onder mbo’ers hbo’ers en wo’ers. Alliander laat jongeren al vroeg kennismaken met lespakketten. Dat begint op de basisschool. Ook (v)mbo’ers worden warm gemaakt voor de mogelijkheden van techniek. Alliander heeft eigen opleidingstrajecten voor de professionals die worden ingezet op de kernactiviteiten. ‘Bij ons groeien vast en flex in de praktijk naar elkaar toe. De recruiters van Alliander zijn daarom verantwoordelijk voor het invullen van de vaste en tijdelijke vacatures. We zien veel gedetacheerde krachten die uiteindelijk in vaste dienst komen. Ook zzp’ers die langere tijd voor ons werken maken met enige regelmaat de overstap naar een dienstverband in onze organisatie.’
Zie interview Alliander, uitdagend werkgebied met volop loopbaankansen

Discussie
De panelleden gaan in een grote rondetafel-discussie met elkaar en met bezoekers van de workshop in gesprek.

Vragen
Vragen die in elk geval aan bod zullen komen:

 • Waarin zijn deze overheidsorganisaties succesvol? En wat lukt hen nog niet?
 • Waar zitten de overeenkomsten en de onderlinge verschillen in visie en aanpak?
 • Hoe is de verbinding met ieders organisatie-doelstellingen?
 • Hoe zag hun weg hiernaartoe eruit?
 • En wat komt er voor elk van hen nog aan?

Tekst: Hinke Wever, FlexNieuws