Werken bij gemeenten Amstelveen en Aalsmeer – uitnodigend!

0
616

Werken bij gemeenten Amstelveen en Aalsmeer – uitnodigend!

Welmoed Jongkind
Welmoed Jongkind

Interview met Welmoed Jongkind, Teamleider Inhuur, Recruitment en Mobiliteit, Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

Dit interview staat in het teken van het congres HRM in de Overheid, dat donderdag 11 april a.s. plaats vindt in Bussum. Hier wordt onder meer een discussieworkshop gehouden over de uitdagingen voor (semi)overheidsorganisaties in een krappe arbeidsmarkt. Hoe profileert de overheid zich als aantrekkelijk werkgever?

Logo gemeente AalsmeerLogo gemeente AmstelveenTeam Nextstep
Hoe werken de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer samen als het gaat om in-. door- en uitstroom?
“Sinds 2016 zijn we met team Nextstep actief in Recruitment, Inhuur, Mobiliteit en Duurzame Inzetbaarheid voor onze (potentiële) medewerkers voor beide gemeenten. Wij zijn onderdeel van afdeling HRM en we richten ons op de interne en externe match tussen mensen en werk. We werken aan vitaliteit, bieden training en opleidingen. Daarnaast zijn wij sparringpartner in capaciteitsvraagstukken en houden ons dagelijks bezig met organische strategische personeelsplanning. Dit doen we samen met de HRM adviseurs en het management. De deur staat altijd bij ons open, voor iedereen!”

Werving, recruitment en inhuur
Hoe groot is jullie organisatie en hoe organiseer je de inhuur?
“Voor beide gemeenten werken we met ongeveer 1.200 medewerkers aan de gezamenlijke opgaven. Dit zijn vaste medewerkers en inhuurkrachten. Afgelopen jaar hebben we ongeveer 150 reguliere vacatures en 100 inhuuropdrachten in behandeling genomen. Daarnaast worden er tientallen losse contracten afgesloten die bijvoorbeeld via een enkelvoudig onderhandse en/of meervoudig onderhandse aanbestedingssystematiek zijn gegaan. Voor de inhuur werkt Amstelveen met een dynamisch aankoopsysteem. Transparantie is belangrijk voor onze gemeenten. Wij beheren het aankoopsysteem zelf volgens het Master Vendor principe.”

Dedicated recruiters
Hoe gaan jullie om met de uitdagingen op de arbeidsmarkt?
“De krapte op de arbeidsmarkt gaat niet onopgemerkt voorbij. Op steeds meer vakgebieden is het lastiger om aan gekwalificeerd personeel te komen. Om toch zo goed mogelijk te kunnen blijven servicen werken we onder andere met onze eigen dedicated recruiters. Zij kunnen snel schakelen met onze interne hiring managers. Als headhunters struinen zij LinkedIn af, benaderen mogelijke kandidaten en onderhouden contacten met niches. Inzet van social media en goede arbeidsmarktcommunicatie zijn van belang bij het vinden van kandidaten. Samen met de managers en de afdeling Communicatie zoeken we steeds weer naar nieuwe mogelijkheden om toch de juiste personen aan ons te kunnen binden. Dat is elke keer een creatieve zoektocht maar dat maakt ons werk juist zo leuk!”

Op alle fronten zelf schakelen
Waarom kiezen jullie voor deze integrale aanpak?
“Vanuit HRM wilden wij een team formeren dat met het oog op personele bewegingen op alle fronten kan schakelen. En daarbij zelf de regie behouden over de organisatorische vragen. Voor het creëren van draagvlak en intern vertrouwen hebben wij veel aandacht gegeven aan de communicatie met de afdelingen. Alle processen zijn in overleg met het management duidelijk beschreven en gestroomlijnd. Wij ontzorgen het management in het gehele wervings- en inhuurproces. Men weet ons snel te vinden voor advies of om te sparren, wat ik ervaar als een goede indicatie voor succes.”

Stages en trainees
Hoe stimuleren jullie werkervaring en werkplekken voor jongeren?
“Instroom van jonge medewerkers vinden wij belangrijk. Ook in de periode van de financiële crisis namen wij werkstudenten aan. Zij werkten tijdens hun studie bij onze afdeling Publiekszaken. Na het afstuderen konden wij hen een leuke baan binnen de organisatie bieden. Zo hebben we ondanks de crisis toch kunnen verjongen.”

“Ons stagebureau is sinds eind 2018 opgezet volgens het principe voor en door stagiaires. Het stokje wordt in september weer overgedragen. Op het gebied van traineeships onderzoeken wij nu of we de formule van onze ‘kweekvijver’ verder kunnen professionaliseren.”

Employer branding
Wat maakt jullie aantrekkelijk als werkgever?
“We bieden veel ontwikkelingskansen, zelf ben ik daar een goed voorbeeld van. Vanuit mijn HRM advies rol, heb ik de ruimte en het vertrouwen gekregen van mijn werkgever om team Nextstep te mogen neerzetten. Als je kansen ziet en ze pakt, dan is er binnen onze organisatie heel veel mogelijk.”

Halen jullie de banenafspraak?
Wat zijn jullie ervaringen op dit terrein?
“In het bieden van werk voor kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt voldoen wij redelijk aan het quotum uit de Participatiewet. Voor de buitendiensten is het makkelijker om banen te bieden. Op de kennisterreinen blijkt het lastiger om iemand aan te nemen en die langdurig een passende werkplek te bieden. De ervaring leert ons dat skills based werven belangrijk is.”

Effecten van digitalisering
Wat betekent de digitale transformatie voor jullie?
“Net als alle gemeenten houdt digitalisering ons bezig. Wat betekent het voor ons personeelsbeleid? Welke beroepen en rollen bestaan er straks wel/niet en hoe kunnen wij daar op acteren? Afdeling HRM levert vanuit haar verschillende specialismen een mooie bijdrage aan deze transformatie.”

Positieve werksfeer
Hoe ervaar je je werk?
“Ik ben vooral super trots op mijn team! Het zijn allemaal specialisten die hun vak heel goed verstaan. Dienstverlening hebben wij hoog in het vaandel en daar staan ze voor, stuk voor stuk. De positieve werksfeer, de creativiteit en de dynamiek zijn echt fantastisch. We blijven onszelf ook continu ontwikkelen en verder professionaliseren.”

Team Nextstep, gemeenten Amstelveen Aalsmeer

In de samenwerking met HRM adviseurs, de HR Servicedesk, onze afdelingen ICT, Financiën, Inkoop en Aanbesteding zijn wij in staat bij te dragen aan een flexibele en wendbare organisatie, met de juiste persoon op de juiste plek!”

Interview: Hinke Wever

Meer weten? Kijk op Werken voor Amstelveen