"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Jaarcongres HRM in de Overheid op 20 april 2023

Jaarcongres HRM in de Overheid

Donderdag 20 april 2023 – Spant!, Bussum
HRM in de Overheid, 20 april 2023
Al 11 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR, lijn, directie/bestuur en gemeentesecretarissen werkzaam in de overheid. In één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid.

Bekijk het programma

Bekijk de flyer

HR als dirigent: tijd voor fundamentele verandering van de overheidsorganisatie
HR heeft de afgelopen jaren moeten anticiperen op snel veranderende arbeidsverhoudingen en de daarbij horende uitdagingen. De coronapandemie en andere (inter)nationale gebeurtenissen hebben laten zien dat het anders inrichten van werk binnen de overheid mogelijk is.

Met urgente uitdagingen voor de deur, zoals de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de veranderende behoefte van medewerkers en de fundamenteel andere kijk op werk van generatie Y en Z, is het niet meer de vraag of je als overheidsorganisatie meegaat in deze verandering, maar wanneer. De menselijke factor wordt schaarser, terwijl juist die mensen het belangrijkste kapitaal vormen voor je organisatie. Hoe zorg je voor een robuuste en wendbare overheidsorganisatie waarin de medewerker centraal staat? En wat vraagt dit van de competenties van HR professionals? Het is tijd voor een “bold move”. HR heeft een rol als verbinder en dirigent van de verandering. HR schetst, samen met bestuur en leidinggevenden, de kaders en zorgt voor samenspel. De medewerkers staan, als musici, centraal in het ensemble.

Kortom, tijd voor overheidsorganisaties om deze verandering in een stroomversnelling te krijgen met HR als strategisch partner en de medewerkers als centraal middelpunt.

In dialoog over:
• Duurzaam HR-beleid, talentmanagement en scholing/ ontwikkeling
• Strategische Personeelsplanning- en beleid
• Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
• Verdergaande digitalisering
• Samenwerken over de grenzen van de organisatie heen (HR ecosysteem)
• Verbindend leiderschap

Inspirerende visies door:

 • Dagvoorzitter – We belonen de verkeerde mensen
  Otto Thors, Adviseur, Spreker en Presentator De Publieke Ruimte
 • Betekenisvol werk(t) in de Overheid
  Marcel Stevens, Theatermaker
  Lisa Wouters, Directeur, Driessen
 • Muzikale energizer – HR als dirigent
  Joep Everts, Musicus, Trainer en Coach, Klanklichaam
 • Why should anybody be led by you
  Otto van Wiggen, Brigade-generaal buiten dienst, Partner, Mission Command en Auteur van ‘Niemand is belangrijker dan het team’
 • Generations@work – ‘generatiemanagement toepassen’
  Kim Jansen, Owner, Generations at work, ‘verbindt generaties’
 • Plenaire dialoog: Optimaal werkgeverschap – 2 HR best practices van buiten de overheid
  Marie-Louise Verbeek, Directeur Blije Klant en HR, Independer
  Martijn Aalders, Director HR, Koninklijke Auping

Praktijkcases en workshops door o.a.: Nederlandse Zorgautoriteit en Appical, Gemeente Helmond en SkillsTown, Provincie Noord-Brabant, Hellopublic, RET, SEP, MentorConnector, Vlirdens, Karmac HR Solutions, Gemeente Haarlemmermeer, Meereffect, IVY Works en Labor Redimo.

U kunt zich hier registreren voor het congres.

Samenwerking met FlexNieuws
Ook dit jaar verzorgt FlexNieuws een bijdrage aan een van de workshops van het congres, te weten:

Provincie Noord-Brabant zet in op anders werken, ontmoeten en reizen
Het project ‘Anders werken, ontmoeten en reizen’ ging in 2020 van start, gericht op het verbinden van de leerpunten uit de coronaperiode met de opgaven van Brabant nu en in de toekomst.

De provincie zet vol in op hybride werken en andere vormen van mobiliteit. Welke kansen biedt dit aan medewerkers en de milieuopgave? Hoe krijgt dit vorm in het ‘Huis voor Brabant’? Wat is nodig om mensen in organisaties goed te laten (samen)werken? Hoe kan de ingezette beweging worden gemeten? Hoe richt je communicatie in? Hoe zorg je dat medewerkers elkaar blijven zien en ontmoeten? En hoe veranker je de nieuwe werkwijzen voor een blijvende cultuurverandering?

Met denkkracht van veel stakeholders is het strategisch perspectief bepaald en getoetst bij medewerkers. Onderweg was er ondersteuning van social designers om de persoonlijke beleving en voorkeuren rond het andere werken te vertalen naar gezamenlijke behoeftes en aandachtspunten.

Deze punten komen aan bod in de discussiesessie met de Provincie Noord-Brabant.

Sandra Terwolbeck, projectleider voor de transitie naar het toekomstperspectief ‘Anders werken, ontmoeten en reizen’ vertelt erover en beantwoordt vragen.
Lees ook dit interview met Sandra Terwolbeck

De sessie staat onder leiding van Antoinette Vriend (Omnifocus). Hinke Wever (FlexNieuws) verzorgt het online interview en het sessieverslag.

Lees ook
HRM in de Overheid – Provincie Noord-Brabant – anders werken, ontmoeten en reizen
HRM in de Overheid – Gemeente Rotterdam, uitdagingen arbeidsmarkt

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.