"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

23% Nederlanders vindt andere baan via netwerken

Van de 1,3 miljoen Nederlanders die in 2017 van baan gewisseld zijn, heeft 23% een baan gevonden via netwerken, gevolgd door vacaturesites (13%) en uitzendbureaus (9%).

Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group trekt die conclusies. Het onderzoek is onder 15.370 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking gehouden. Van deze steekproef zijn 2.895 ondervraagden in het afgelopen jaar van baan gewisseld.

Netwerken stijgt volgens de resultaten uit de steekproef met 1% in de top 3 van meest effectieve baanvindkanalen. De effectiviteit van vacaturesites is met 2% gedaald.

Top 5 effectieve baanvindkanalen per leeftijdscategorie, bron IG, AGO

Hoewel het vindkanaal van de Nederlandse beroepsbevolking overwegend gelijk is gebleven, is de effectiviteit van sociale media (+2%) en het gebruik van CV databases (+1%) toegenomen.

Sociale media staat op de derde plaats bij jongeren, maar op de vierde en op de zesde plaats bij respectievelijk mid careers en ouderen.

Effectiviteit netwerken neemt toe bij VMBO’ers, maar af bij WO’ers
Vooral VMBO’ers maken effectief gebruik van het eigen netwerk. Ruim 22% van de VMBO’ers geeft te kennen via bekenden aan een baan te zijn gekomen, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2016, zoals blijkt uit onderstaand figuur. Ook VMBO’ers zien in dat de markt aantrekt en dat het eigen netwerk belangrijker is geworden bij het vinden van een baan. Overigens geldt nog steeds: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe belangrijker het eigen netwerk is bij het vinden van een baan.

Toch neemt de effectiviteit van dit kanaal met 3% af bij WO’ers die in 2017 hun baan vaker via sociale media (7%) en open sollicitaties (6%) hebben gevonden. Het valt dus op dat WO’ers voor kanalen kiezen waar zij de mogelijkheid hebben om zich op een persoonlijker manier voor te stellen bij een werkgever.

Uitzendbureaus nog steeds belangrijk baanvindkanaal voor ouderen
Verder valt op dat 50-plussers nog veel vertrouwen hebben in traditionele oriëntatiekanalen en minder in moderne kanalen. Ruim 16% van de 50-plussers zegt in 2017 via een uitzendbureau aan een baan te zijn gekomen. Daarentegen blijkt dat vacaturesites effectiever gebruikt worden door mid careers en sociale media steeds vaker door jongeren, zoals blijkt uit tabel 1. Dit resultaat toont de kloof aan tussen ouderen en jongeren in de adoptie van moderne kanalen in de zoektocht naar nieuwe baankansen.

”De Nederlandse arbeidsmarkt kent veel verschillende vormen van mismatch. Eén van de meest belangrijke en meest onderschatte probleem is dat werkgevers en werknemers andere kanalen gebruiken om te zoeken. Dit resulteert automatisch in andere baanvindkanalen. Werkgevers kunnen veel winst behalen door meer doelgroepgericht te werven. Oudere werknemers kunnen winst behalen door moderne baanzoekkanalen te omarmen”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Bron: IG, 8 november 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.