"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

3 wijzigingen eigenrisicodragen per 1 januari 2017


Sinds 1 januari 2017 is er een aantal aanpassingen in de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) doorgevoerd.

Dat meldt het UWV.

Aanpassing 1: uitbreiding opvragen van gegevens
Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens en informatie opvragen uit onze administratie. Het gaat dan om een overzicht van (ex-)werknemers met een lopende Ziektewet- of WGA-uitkering. U vraagt deze gegevens op als u de nodig heeft voor de aanvraag van particuliere verzekeringsovereenkomsten waarmee u als eigenrisicodrager het risico van loondoorbetaling tijdens ziekte afdekt.

Weer verzekerd bij UWV
Sinds 1 januari 2017 kunt u dit overzicht ook opvragen als u uw eigenrisicodragerschap wilt beëindigen. Dus als u uw particuliere verzekering voor arbeidsongeschiktheid en daarmee loondoorbetaling tijdens ziekte wilt beëindigen, en u weer via UWV verzekerd wilt zijn (publieke verzekering). Als u wilt overstappen naar de publieke verzekering, dan kunt u dit overzicht bij ons aanvragen en vervolgens gebruiken om een inschatting te maken van de gedifferentieerde premie die u gaat betalen voor de arbeidsongeschikheidsverzekering.

Aanpassing 2: verlenging doorbetaling tijdens ziekte
Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan kan de periode van 104 weken, waarover u Ziektewet-uitkering moet betalen, met maximaal 52 weken worden verlengd als u onvoldoende heeft gedaan om uw zieke werknemer te laten re-integreren. Als uw werknemer in dat geval te laat de WIA-uitkering aanvraagt, wordt de doorbetalingsperiode ook nog verlengd met de tijd waarover de aanvraag te laat is.

Aanpassing 3: eigenrisicodragers Ziektewet mogen toestemming geven voor proefplaatsing
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, mogen nu zelf toestemming geven voor een proefplaatsing van hun ex-werknemer, als aan de voorwaarden is voldaan. De ex-werknemer hoeft dan geen toestemming aan UWV te vragen. Hij hoeft tijdens de proefplaatsing (maximaal 6 maanden) niet te solliciteren.

Bron: UWV, 12 januari 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.