"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU en NBBU oproep uitzenders ‘Open voor 50-plus’

Uitzendorganisaties die door werkgevers worden ingeschakeld bij hun zoektocht naar gegadigden voor een vacature, moeten minstens één 50-plusser voordragen.

Deze oproep doen de koepelorganisaties van uitzendbureaus ABU en NBBU aan hun leden. Zij steunen daarmee de campagne ‘Open voor 50-plus’ van MKB-Nederland en uitkeringsorganisatie UWV.

Aandacht voor de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt blijft hard nodig. Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt komen oudere werkzoekenden nog altijd moeilijk aan het werk. Jurriën Koops, directeur van de ABU, spreekt van een ongewenste situatie, waarin snel verandering moet komen. “Wij vinden dat 50-plussers de kans moeten krijgen om hun kwaliteiten en capaciteiten in te zetten in de huidige arbeidsmarkt. De uitzendbranche is heel goed in staat deze mensen weer aan het werk te helpen. Van de oudere werkzoekenden die vanuit de WW weer een baan vinden, gaat circa 30% aan de slag door bemiddeling van een uitzendbureau of intermediair. Samen met onze leden dragen wij dan ook graag ons steentje bij aan deze campagne.”

Marco Bastian, directeur NBBU, sluit zich hierbij aan. “De positie van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt verbetert nauwelijks en het is daarom belangrijk dat werkgevers dit potentieel benutten. Uitzendbureaus zijn als geen ander in staat om opdrachtgevers te overtuigen van de toegevoegde waarde van 50-plussers. We moeten deze ervaren en meestal zeer gemotiveerde mensen niet afschrijven, maar juist in deze groep blijven investeren.”

Campagnepartners UWV en MKB-Nederland zijn blij dat de uitzendsector zich nu ook schaart achter de campagne en de brancheverenigingen hun leden gaan oproepen om bij een zoekopdracht ook altijd een 50-plusser aan te bieden. Betsie Gerrits, programmamanager 50-plus bij UWV: “Onderzoek van UWV laat zien dat de bereidheid om 50-plussers te helpen onder uitzendbureaus al groter is dan gemiddeld. Een derde van de bedrijven is bereid extra maatregelen te treffen om een 50-plusser in dienst te nemen, bij de uitzendbureaus is dat rond de 40%.”

“De beste kandidaat op de juiste plek, dat kan net zo goed een 50-plusser zijn,” aldus Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. Hij vindt het belangrijk dat werknemers tot aan de pensioenleeftijd volledig en volwaardig meedoen op de arbeidsmarkt. “Met deze campagne willen wij bereiken dat werkgevers zich beter bewust zijn van de meerwaarde van werknemers van 50 jaar en ouder en vooroordelen wegnemen. Een uitzendbureau of intermediair is voor ondernemers een heel geschikte manier om aan nieuwe medewerkers te komen, vast of flexibel. Ik ben daarom blij dat onze leden ABU en NBBU de campagne steunen.”

Bron: ABU en NBBU, 9 mei 2016

Zie ook interview met Aaltje Vincent, jobmarketing coach: “Veel ouderen zijn onbewust bekwaam. Dat wil zeggen: ze kunnen veel, maar presenteren zich vaak niet op de juiste manier. Wat kun je daar aan doen?” Lees meer

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.