"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gewoon goed payrollen

Pleidooi voor de waarde van payroll
Regelmatig krijg ik van mensen in mijn omgeving de vraag: ‘Wordt payrollen verboden?’ Ik houd mij bezig met payroll oplossingen, vandaar dat deze vraag mij gesteld wordt. Die vraag is niet vreemd, als je ziet hoe payroll in de publiciteit wordt gebracht. Minister Asscher reageerde onlangs in een krantenbericht fel op de toon in een reclame van een payrollbedrijf.
In het verleden, en nog steeds, zijn door werkgevers verschillende soorten constructies opgezet om hun werkgeversverplichtingen te vermijden. De overheid wil er, terecht, alles aan doen om dat te verbieden. De Tweede Kamer steunt dit beleid en ging onlangs akkoord met de Wet aanpak schijnconstructies.

De term payrollen valt vaak bij schijnconstructies. Als je een payrollbedrijf runt dat het wél netjes volgens de wet- en regelgeving doet, heb je daar last van.

Ik pleit er daarom voor om goed payrollen beter voor het voetlicht te brengen. Goed payrollen kan voor heel veel mensen het verschil betekenen tussen wel of geen baan en wel of geen perspectief. Om duidelijkheid te geven over payroll, moeten de juridische kaders helder uiteen worden gezet, want er bestaat discussie over.

Ik vind dat payrollen in de basis hetzelfde is als het werken met een uitzend- of detacheringsbureau, maar dan zonder werving & selectie. In mijn optiek valt payroll onder het ter beschikking stellen van personeel.

Wat is payrollen nu eigenlijk?
Er is geen eenduidige definitie van payroll en dat maakt de discussie lastig. Ik hanteer de volgende definitie:

Een opdrachtgever is niet altijd in staat om de medewerker zelf een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Maar de opdrachtgever wil wel graag zelf invulling geven aan het praktisch werkgeverschap. Hij heeft de medewerker zelf geselecteerd, eventueel met behulp van een tussenpersoon. Hij geeft ook invulling aan begeleiding op de werkvloer, planning, loopbaanontwikkeling of functioneringsgesprekken.

Bij payrolling besteedt de opdrachtgever het juridisch werkgeverschap van de medewerker uit aan het payrollbureau. Het payrollbureau verzorgt de salarissen, de contractadministratie en is verantwoordelijk voor het ziekteverzuim. Het payrollbureau is werkgever op afstand, is de afdeling personeelsadministratie voor de medewerker en is de opdrachtgever.

Payrollen op basis van een CAO
Naar mijn mening is er binnen de huidige wetgeving maar één manier voor goed payrollen: op basis van één van de uitzend-/detachering CAO’s die door vakbonden en werkgeversorganisaties zijn vastgesteld, of met een CAO die hier dispensatie voor heeft gekregen.

Ik vind dat payrollen moet worden gezien conform de wet- en regelgeving voor het ter beschikking stellen van personeel. Payrollbureaus werken daarmee op dezelfde juridische basis als een uitzend- of detacheringsbureau. Op payrollbureaus zijn dan ook dezelfde criteria van toepassing:

– Toepassen ABU CAO. In principe is de ABU CAO voor iedereen van toepassing, omdat hij Algemeen Verbindend is verklaard. Uitzondering: leden van de NBBU en bedrijven zoals Please en Tentoo die hun eigen CAO hanteren en dispensatie hebben van de AVV.
Waadi geregistreerd
– Toepassen StiPP Pensioen, tenzij verkregen dispensatie

Optioneel of aanvullend:
– NEN 4400 certificering
– Werken met G-rekening
– Lid van ABU, NBBU of VPO ( Vereniging Payroll Ondernemingen)

Gewoon goed payrollen
De wereld van werk kent momenteel een enorm spanningsveld. Werkgevers willen mensen wel in dienst nemen, maar niet zomaar in vaste dienst. Hoe graag de overheid dit ook wil stimuleren met de nieuwe Wet werk en zekerheid. De klassieke vakbonden houden nog steeds vast aan de mantra ‘een vast contract, is een goed contract’. De positieve werking die payrollen kan hebben, krijgt zo onvoldoende ruimte om serieus te worden besproken.

Ik ben er van overtuigd dat goed payrollen veel mensen en organisaties kan helpen. Als wordt gewerkt op basis van de uitzendcao’s, getekend door de vakbonden, met volledige toepassing van de inlenersbeloning, kan aan mensen minstens 5,5 jaar perspectief worden geboden. Het is in mijn ogen dé manier om flexibiliteit op de arbeidsmarkt op een goede wijze mogelijk te maken.

Gewoon goed werk, dat kan met gewoon goed payrollen.

Wessel Koning

Wessel Koning is verbonden aan Holland Payroll en IT Payroll.
Hij is initiatiefnemer van werken als Werkprofessional.
In 2013 stond hij samen met Sake Bosma in de finale van het Flexinnovatiefonds met IT Payroll, waarbij ze met hun payrolloplossingen ICT-ers ouder dan 50 jaar uit de WW proberen te helpen.

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.