"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kamer steunt Asscher in aanpak uitbuiting arbeidsmigranten


De Tweede Kamer steunt in meerderheid de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om uitbuiting en onderbetaling van werknemers, vaak uit Midden- en Oost-Europa, tegen te gaan.

De PvdA-minister kreeg in een debat donderdag de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA, maar ook van oppositiepartijen CDA, D66, PVV, de ChristenUnie en in mindere mate van de SP.

De Wet Aanpak Schijnconstructies moet vanaf 1 juli een einde maken aan constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon of het cao-loon betalen.
Het leidt tot onderbetaling van werknemers, maar ook tot oneerlijke concurrentie voor werkgevers die wel gewoon het minimum- of cao-loon betalen. Nederlandse werknemers hebben er last van omdat zij vaak duurder zijn dan Polen of Bulgaren die onder de prijs werken.

Bron: NU.nl, 27 februari 2015

ABU en NBBU: verbod werkt contraproductief, controle wordt lastiger
In aanloop naar dit debat waarschuwden uitzendbranche-organisaties ABU en NBBU dat een verbod op inhoudingen op de loonstrook als neveneffect heeft dat malafide uitzenders en malafide aanbieders van huisvesting niet meer via controles op de loonstrook kunnen worden opgespoord. ‘Huismelkers krijgen hierdoor weer vrij spel’.
Zie reactie ABU en reactie NBBU.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.