Werkloosheid lager dan voor de crisis

0
50

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald tot 3,5 en is daarmee voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008.

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand tot 326 duizend in november. Het gaat om degenen die geen betaald werk hebben, en aangeven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. In de afgelopen drie maanden is het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk gemiddeld met 20 duizend per maand toegenomen. In november waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Werkloosheid en WW-uitkeringen november 2018, bron CBS

UWV: Aantal WW-uitkeringen daalt gestaag verder
Eind november 2018 verstrekte UWV 267 duizend lopende WW-uitkeringen. Omdat een persoon meerdere WW-uitkeringen kan ontvangen, ligt het aantal personen met een WW-uitkering net iets lager; dit cijfer komt uit op 259 duizend. Het aantal WW-uitkeringen daalde in november 2018 met ruim 2 duizend uitkeringen (-0,9 procent) ten opzichte van oktober 2018. Op jaarbasis daalt de WW met 70 duizend WW-uitkeringen (-20,9 procent).

UWV: Instroom daalt voor alle beroepsklassen en vrijwel alle sectoren
In alle beroepsklassen neemt de instroom van nieuwe WW-uitkeringen af ten opzichte van de eerste elf maanden van vorig jaar. De procentuele daling was het scherpst voor technische beroepen (-20,6 procent) en pedagogische beroepen (-20,5 procent). Bij de sectoren is er vooral een flinke daling in de financiële dienstverlening (-28,5 procent) en bouwnijverheid (-27,6 procent).

Veranderingen beroepsbevolking november 2018, bron CBS

Arbeidsparticipatie naar recordhoogte
Waar het werkloosheidspercentage op een nieuw laagste punt uitkomt, is de arbeidsparticipatie juist gestegen tot een nieuw hoogtepunt. Bij het begin van de crisis was 68,3 procent van de bevolking aan het werk. In november is de nettoarbeidsparticipatie iets hoger met 68,4 procent en dat is ook direct het hoogste niveau sinds het begin van de meting bijna vijftig jaar geleden. Bovendien neemt niet alleen het aantal werkenden toe, ook werken zij meer uren per week.

Bron: CBS, 20 december 2018