Voorstellen onderhandelingen uitzend-cao vanaf 2023

0
1219

Werkgeversorganisaties in de uitzendbranche, ABU en NBBU, hebben hun voorstellen voor de nieuwe cao-onderhandelingen gepubliceerd. Ook de vakbonden hebben hun eisen bekend gemaakt.

Op 31 maart jl. zijn de onderhandelingen gestart. Op die datum overhandigden ook de uitzendkrachten Tjalling, Yvonne, Richard en Agata de voorstellenbrief aan de werkgeversorganisaties ABU en NBBU.

Wat wil vakbond FNV?
FNV legt in grote lijnen de volgende eisen bij de werkgevers op tafel:

Dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste krachten
Sneller recht op een vast contract
Een goed pensioen
Geen wachtdagen bij ziekte
Geld en tijd voor scholing
Betere reiskostenvergoeding
Wettelijke ontslagvergoeding direct uitkeren
Inspraak in het werkrooster

Bekijk meer details in de voorstellen van vakbond FNV
Bekijk de eisen van vakbond CNV
Bekijk de voorstellen van De Unie

Wat wil de ABU?
De ABU wil vanuit zijn kwaliteitsstrategie verder invulling geven aan goed geregeld uitzenden. Dat betekent: meer werkzekerheid voor uitzendkrachten en heldere en handhaafbare afspraken. Daarnaast streeft de ABU ernaar om de adviezen van de SER te verwerken in de cao. Het tempo waarin dat gebeurt en de wijze waarop hangt af van de vaart die de wetgever maakt met nieuwe regels voor andere vormen van flexibel werk. Een waterbedeffect is onwenselijk.

De arbeidsmarkt in Nederland verandert de komende jaren. De krapte blijft. Daarnaast zijn er veel mensen nodig om de noodzakelijke energietransitie te realiseren. Voor de nieuwe cao zet de ABU dan ook in op:

Het helpen van mensen met werk, hun ontwikkeling en het versterken van hun arbeidsmarktpositie.
Goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform pensioen voor uitzendkrachten.
Duidelijke regels voor uitzenden die uitvoerbaar, uitlegbaar en controleerbaar zijn.
De onderhandelingsdelegatie van de ABU kijkt uit naar de komende onderhandelingen en heeft vertrouwen in een goede afloop. Een afloop die – als het aan de ABU ligt – goed en eerlijk is voor alle betrokkenen: uitzendkrachten, opdrachtgevers en uitzendwerkgevers.

Wat wil de NBBU?
“De NBBU ziet uitzenden als de best gereguleerde vorm van flex en voelt zich verantwoordelijk voor het behoud en het versterken van de uitzendbranche. Om dit te bewerkstelligen wil de NBBU door uitwerking van het SER MLT-advies toewerken naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten”, zegt Bart-Jeroen Croll, cao-onderhandelaar namens de NBBU.

Uitwerking SER-advies met oog voor mkb
In de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten is de inlenersbeloning altijd al leidend geweest. Afgelopen jaren werden hier bovendien steeds meer elementen aan toegevoegd. Verbetering van de positie van de uitzendkracht moet er echter niet toe leiden dat er een verschuiving plaatsvindt richting minder gereguleerde vormen van flexwerk. Verdere uitwerking van het SER MLT-advies moet daarom gepaard gaan in samenhang met andere vormen van flexwerk én met oog voor het mkb.

Uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en handhaafbaarheid cruciaal
Om gelijke arbeidsvoorwaarden hanteerbaar te houden, zijn 3 randvoorwaarden cruciaal. Uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en handhaafbaarheid zijn wat de NBBU betreft leidend bij het uitwerken van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.

Bron: ABU en NBBU, FNV en CNV, De Unie, maart 2022

Lees ook
2021 Akkoord CAO NBBU maakt gezamenlijke uitwerking SER-akkoord mogelijk
2021 Vakbonden sluiten ook akkoord met NBBU over CAO voor Uitzendkrachten
2021 Vakbonden en ABU bereiken akkoord over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten