Steven Gudde in Raad voor Human Capital, logistieke sector

0
200
Steven Gudde
Steven Gudde

Steven Gudde, directeur Arbeidsmarkt bij Olympia, is voor het komende jaar benoemd tot adviseur van de Raad voor Human Capital.

Deze raad is onderdeel van ondernemersvereniging evofenedex, een organisatie die zich inzet voor de logistieke sector. Steven is specialist op het gebied van de arbeidsmarkt en de waarde van werk. Gecombineerd met zijn ervaring in de logistiek is hij de juiste persoon om de doelen van de Raad voor Human Capital te helpen verwezenlijken. “Ik voel me vereerd dat ik aan de mooie ambities van deze onafhankelijke organisatie bij mag dragen”, aldus Steven.

Ondernemersvereniging evofenedex is een netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Zij stellen hun leden in staat hun logistiek optimaal te organiseren en beter internationaal te ondernemen. Door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Zij bieden hun leden een mix van producten en diensten en behartigen hun belangen in Nederland en daarbuiten. Om dit goed te kunnen doen, maakt evofenedex gebruik van de expertise van verschillende raden die onafhankelijk onder hun vlag opereren. De Raad voor Human Capital is er één van en recentelijk opgericht. Deze raad richt zich op de huidige transitie en de toekomst van werk.

Ontwikkelingen personeelsbeleid in logistiek
“Aan de hand van actuele arbeidsmarktthema’s duidt en onderzoekt de Raad voor Human Capital de transitie waar de logistieke sector zich in bevindt” aldus Steven. “Denk aan constante veranderingen in logistieke waardeketens, sterke invloed van de wereldeconomie en toenemende concurrentie. En daar bovenop nog eens de corona-pandemie. De opgedane kennis en ervaringen delen wij om tot duurzame HR-oplossingen te komen voor de logistieke sector. We focussen ons op de toekomst van werk, hoe werk aantrekkelijk blijft, werk van de toekomst, de kwaliteit van werk en voldoende aanbod van flexibele duurzaam inzetbare medewerkers.”

De waarde van werk in de logistiek
Steven over zijn visie: “De wereld is extreem in beweging. Dat raakt ook de logistieke sector. Dat is niet nieuw. Corona heeft laten zien dat de ketens kwetsbaarder zijn gebleken dan gedacht, waarbij personeel een essentiële schakel is. En ondanks, of wellicht juist dankzij, technologische ontwikkelingen, blijft dit zo. Met de Raad voor Human Capital adviseren en faciliteren we evofenedex zodat zij haar beleid kan richten en haar leden juist kan adviseren en hen kan helpen op dit gebied de juiste keuzes te maken.

Mijn rol is onder andere gericht op flexkrachten als onderdeel van het totale personeelsbestand binnen logistieke organisaties. Juist in deze sector wordt veel gebruik gemaakt van inzet van externen. Deze worden helaas te vaak over het hoofd gezien. Onterecht. Juist de flexwerkers zijn om verschillende redenen enorm waardevol in deze sector. Daarbij moeten we collectief leren denken in de waarde van werk (voor alle betrokkenen) in plaats van het nog steeds overheersende kosten denken. Wil de logistieke sector zich richting de toekomst blijven ontwikkelen dan zal dit ook hier moeten gebeuren. Daar ga ik mij hard voor maken, binnen de raad.”

Bron: Olympia, 16 januari 2021

Lees ook
Olympia ziet nieuwe arbeidswetgeving als een kans