Source Group H1 2016 omzetgroei 4%

0
62

Source Group meldt een stijging van de omzet en EBITDA over het eerste halfjaar van 2016.

Source publiceert de resultaten vandaag in een persbericht:

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016
• Omzetstijging (bruto facturatiewaarde) van 4% tot € 96,5 miljoen
• Marge (bruto-omzetresultaat) neemt met 20% toe tot € 3,1 miljoen
• De EBITDA stijgt van €673.000 naar €1.155 miljoen.
• Bedrijfsresultaat komt uit op €546.000 (1e halfjaar 2015: 73.000)
• Stijging eigen vermogen
• Invoering Wet DBA (1 mei 2016) biedt kansen voor Source.

Bruto omzet stijgt naar 96,5 miljoen euro
Source Group N.V. heeft een goed eerste halfjaar 2016 achter de rug. De omzet steeg met 4% tot € 96,5 miljoen. De daarbij gerealiseerde marge (bruto-omzet resultaat) van € 3,1 miljoen steeg in diezelfde periode met 20% ten opzichte van 2015.

Het aantal contracten van professionals die dagelijks door Source bediend worden, laat ten opzichte van 2015 een lichte stijging zien. De terugloop in de contracten in de olie- en gassector is volledig gecompenseerd door groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren.

Het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg fors van €0,7 tot €1,2 miljoen euro. Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen verbeterde naar € 286.000 (1e halfjaar 2015: € -153.000) daar waar het resultaat na belastingen € 121.000 (1e halfjaar 2015: € -41.000) bedroeg. De winst per aandeel kwam uit op 2 eurocent, tegen 1 eurocent negatief in de eerste helft van 2015. De resultaatsverbetering is het gevolg van de stijgende omzet in combinatie met stringente kostenbeheersing.

Wet DBA zorgt voor extra mogelijkheden
Op 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingevoerd. Deze Wet die de VAR dient te vervangen heeft vooralsnog voor veel onduidelijkheid en onrust bij zowel opdrachtgevers als bij ZZP-ers gezorgd.

De verwachting is dat deze door de Wet DBA veroorzaakte onrust voor Source uiteindelijk een positieve uitwerking zal hebben daar Source ook de mogelijkheid biedt om professionals middels arbeidsovereenkomsten te contracteren. De verwachting is dat zowel bestaande als ook nieuwe opdrachtgevers in de toekomst meer van deze vorm van dienstverlening gebruik zullen maken.

WDBA Summit 3 november
Op 3 november organiseert Source een WDBA Summit om, samen met politieke kopstukken en belangenorganisaties zoals de BOVIB, belangrijke stakeholders te informeren over de stand van zaken betreffende de Wet DBA en de mogelijkheden die er zijn om – ook na de invoering van deze wet – risicovrij te kunnen inhuren.

Fusie met HeadFirst
Ten aanzien van het lopende fusieproces met HeadFirst wordt opgemerkt dat partijen onverminderd enthousiast zijn over de positieve effecten van het samengaan en hard werken aan de afronding van dit traject.

Vooruitzichten: groei voor heel 2016
Source verwacht dat de operationele trends zich in het tweede halfjaar zullen voortzetten. Dat betekent enerzijds een teruggang van de contracten in de olie- en gassector en anderzijds een groei van zowel nieuwe en bestaande klanten in andere sectoren. De verwachting is dat de omzet hoger uit zal komen dan in 2015.

Bron: Source, 26 september 2016