"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

VVD-Kamerlid Judith Tielen zet vraagtekens bij zzp-webmodule

Judith Tielen (VVD) zegt in een interview met ZiPconomy over zzp-regulering en de webmodule: ‘Ik geloof meer in maatwerk dan een computerprogramma’.

Tijdens de coronacrisis ligt de voortgang van de nieuwe wet DBA stil. Judith Tielen is Tweede Kamerlid voor de VVD. “Deze crisis helpt ons meer inzicht te krijgen in de maatregelen rondom zzp’ers,” zegt zij. “Laten we die gebruiken, voordat we keuzes maken die ondernemerschap in de weg zitten.” Lees meer

ZZP-wetgeving en verplichte aov
Het CDA verwacht op korte termijn een reactie van het kabinet op het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, maar de wet minimumbeloning en de wet zelfstandigenverklaring wordt pas na de verkiezingen behandeld. Lees het interview met Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA)

VVD heeft voorkeur voor basis-aov voor alle werkenden
Judith Tielen maakt zich daar zorgen over. Er is nu al meer duidelijkheid nodig. Een basis-aov voor alle werkenden op bijstandsniveau, vindt zij een beter idee. Dat maakt meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk.

Webmodule geeft te weinig houvast
Het kabinet werkt al geruime tijd aan verbetering van de webmodule, in overleg met marktpartijen. VVD-kamerlid Tielen twijfelt of een webmodule genoeg houvast biedt voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Zij wil liever dat er maatwerk mogelijk wordt per sector. “Het zou mooi zijn als er meer ruimte komt voor zzp’ers (zoals postbezorgers) om collectieve afspraken te maken per branche. Ik geloof daar meer in, dan in een computerprogramma dat met een paar vragen bepaalt of de Belastingdienst jou als zzp’er moet zien.”… “Ik denk dat het goed is als minister Koolmees laat weten of hij daar voor de zomer een definitief voorstel over doet.”

Werkenden die zzp-schap combineren met loondienst verdienen ook ruimte
De Commissie Borstlap adviseert het kabinet terug te gaan naar drie hoofdlijnen voor de regulering van werk: in loondienst, als zelfstandige of op uitzendbasis.
Judith Tielen vindt dat er ruimte moet blijven voor hybride ondernemerschap. Veel mensen werken in loondienst en daarnaast parttime als zzp’er.

Het debat over de regulering van werk heeft tot nu toe nauwelijks plaatsgevonden, ziet Tielen. Ze vindt het zorgelijk dat het ministerie van Sociale Zaken ondertussen verder werkt aan nieuwe wetgeving ter vervanging van de Wet DBA. “We moeten ons eerst afvragen hoe we zorgen dat de arbeidsmarkt ons straks uit de crisis gaat helpen, voordat we met nieuwe regels komen.”

Bron: ZiPconomy, 26 mei 2020

Lees ook
Zzp-dienstverleners: ‘Stel nieuwe zzp-maatregelen uit’
Stichting van de Arbeid: nieuwe zzp-wetgeving te complex en onuitvoerbaar
Sociale partners sluiten akkoord over verplichte aov voor zzp’ers

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.