Port4Growth en Brunel – HR voor snelle groeiers in het MKB

0
478

Port4Growth en Brunel faciliteren personeel voor snelgroeiend MKB

Interview met Joop de Jong, Port4Growth en Richard Dijkman, Brunel

“Personeel vinden en binden, is momenteel de grootste uitdaging voor snelle groeiers in het MKB.”

Dat zegt Joop de Jong, directeur van Port4Growth, het platform dat veertien jaar geleden door groeiondernemers werd opgericht en tevens onderzoek doet naar groeifactoren voor bedrijven. Port4Growth biedt netwerkmogelijkheden voor ambitieuze groeiondernemers (DGA’s) die minimaal tien medewerkers in dienst hebben, een jaarlijkse omzet van minimaal 3 miljoen euro realiseren en een gemiddelde omzetgroei van tenminste 10% behalen gedurende drie aaneengesloten jaren.

“Voorheen werd de groei van deze MKB-bedrijven belemmerd door gebrek aan financieringsmogelijkheden. Inmiddels staan de personele uitdagingen op nummer één en kunnen bedrijven weer makkelijker geld lenen om te groeien. Nu vormen onder andere wervings- en ontslagkosten voor personeel de bottleneck. Ook accountantsorganisatie SRA constateert dit in het rapport dat deze week verscheen.”

Joop de Jong, Port4Growth en Richard Dijkman, Brunel
Joop de Jong, Port4Growth en Richard Dijkman, Brunel

Kennis uitwisselen en ontslagkosten vermijden
“Ondernemers willen hun medewerkers perspectief bieden, ze willen kennis delen en medewerkers tijdelijk aan elkaar kunnen uitlenen. Wie zijn medewerker voor een dag in de week uitleent aan een collega-ondernemer zorgt er voor dat die andere technieken en vaardigheden leert. Op een dergelijke manier ontstaat er kennisuitwisseling bij de medewerkers binnen de groep van ondernemers.

Die wens hangt ook samen met de hoeveelheid werk en uitdagingen die een ondernemer zijn medewerkers kan bieden. Als de business tijdelijk moeizaam verloopt, kan het nodig zijn medewerkers te ontslaan, omdat er nu geen alternatief is. Zo vertelde een ondernemer dat hij drie projectleiders had moeten ontslaan vanwege een dip in de business. Dat leek goed te kunnen worden geregeld in onderling overleg, tot de medewerkers zoals gebruikelijk ieder een advocaat in de arm namen. De ontslagkosten liepen hoog op, terwijl de ontslagen medewerkers in no time elders in dezelfde kring van klanten en leveranciers weer aan de slag konden gaan. Die projectleiders kunnen over een half jaar weer nodig zijn bij het bedrijf dat hen heeft moeten laten gaan. Een tijdelijke uitleen aan een collega ondernemer zou een perfecte oplossing zijn geweest,” zo schetst De Jong.

Mogelijkheden verkennen
Vorig jaar tijdens het eerste High Growth Summit kwamen voor het eerst in een unieke samenstelling groeiondernemers, grootbedrijf, politiek, EZ, MKB-NL en Port4Growth bij elkaar. Zij lanceerden het ‘Klein helpt Groot’ programma, met in de regie de groeiondernemers, dat met gezamenlijke acties groeibelemmeringen aanpakt. De belangrijkste uitdaging, personeelsmobiliteit, wordt aangepakt door een groep groeiondernemers uit het netwerk van Port4Growth, detacheerder en arbeidsmarktspecialist Brunel en softwareleverancier Pink Elephant. Het afgelopen jaar heeft men een concept uitgewerkt dat uitwisseling van personeel tussen groepen van groeiondernemers mogelijk maakt.

“Het plan is om dit jaar een eerste regionaal netwerk van 20 ondernemers van uitwisselingsmogelijkheden te voorzien, eventueel aangevuld met een gezamenlijke HR-service,” zo licht Richard Dijkman, directeur bij Brunel, toe. “In 2018 en 2019 worden meer van zulke regionale netwerken opgezet, zodat er in drie jaar tijd een servicesysteem met landelijke dekking ontstaat.”

Het onderwerp past goed in de agenda van MKB-NL, zeker in aanloop naar een nieuwe regering. Het feit dat de groeiondernemers zelf in de regie zijn met concrete acties maakt de voorstellen tot een krachtig signaal in Den Haag.

Samen sterk en dynamisch
Joop de Jong geeft aan dat de samenwerking meerdere doelen heeft. “Door samenwerking kan de groeiondernemer aan jonge, afgestudeerde hbo’ers en wo’ers dezelfde voordelen bieden als die van een corporate organisatie. Jonge mensen kunnen ervaring opdoen bij de verschillende groeibedrijven die met elkaar in een regionaal netwerk zitten. Ze kunnen hun employer branding bundelen, terwijl ze afzonderlijk nog onvoldoende naamsbekendheid hebben. Tegelijkertijd beschikken deze bedrijven wel over de dynamiek en de uitdagingen van het midden- en kleinbedrijf waar jonge professionals zich graag mee identificeren, omdat ze merken dat ze daar echt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.”

Joop de Jong is als ondernemer al twintig jaar betrokken bij het groeivraagstuk. Zijn fascinatie resulteerde een aantal jaren geleden ook in onderzoek naar en het rapport over groeibedrijven “Snelle Groeiers & Innovatie” in opdracht van Pieter Waasdorp, Directeur Ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken.

Groei werkgelegenheid
“Snelle groeiers denken in mogelijkheden, zijn wars van politieke taal, extreem ambitieus, bezoeken alleen netwerksessies wanneer zij daar direct het nut van inzien voor hun onderneming,” verklaart De Jong. “Hun specialisme kan enorm verschillen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze hard willen groeien en de grootste of beste ondernemer willen worden in hun vakgebied. Met hun ambitie scheppen ze nieuwe banen. Ze stuwen de werkgelegenheid.”

Port4Growth

Klein helpt Groot
Het ‘Klein helpt Groot’ programma beleeft op 23 juni 2017 tijdens het tweede High Growth Summit zijn eerste mijlpaal. In de unieke setting van groeiondernemers, grootbedrijf, politiek, overheden, MKB-NL en Port4Growth blikt men terug op wat is bereikt en zet men gezamenlijk de acties uit voor het komende jaar. Centraal staat de impact die dit samenwerkingsverband kan realiseren.

Juiste mix van bedrijven
“Als ondernemers hebben we vastgesteld dat het onderlinge vertrouwen belangrijk is,” zegt De Jong. “Daarom is het de kunst de juiste mix van bedrijven te vinden, die personeel met elkaar willen en kunnen delen, op een manier waar zij zelf en hun medewerkers van profiteren. Hoe die mix eruit ziet en wat de voorwaarden zijn, daarover wordt door de betrokken ondernemers nog volop nagedacht en gesproken.”

Brunel
Brunel faciliteert het proces dat op dit moment in een verkennende fase verkeert. “Wij staan klaar om de wensen van het ondernemersnetwerk te vertalen naar een HR-service,” zegt Richard Dijkman. “Het gezamenlijk inkopen van personeelsdiensten heeft belangrijke voordelen. BrunelVoor ons is dit traject net zo interessant en leerzaam als voor de betreffende ondernemers. Ook voor alle medewerkers die er landelijk gezien bij betrokken zijn, biedt het idee veel perspectief en doorgroeimogelijkheden.”

“In Nederland zijn circa 5.000 snelgroeiende ondernemers actief. Gezamenlijk bieden zij werkgelegenheid aan zo’n 250.000 medewerkers,” meldt Joop de Jong tot besluit. “Met dit idee werken wij aan een oplossing, die de werkgelegenheid binnen het midden- en kleinbedrijf soepeler, samenhangend en solide maakt.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws