Payrollwet voorstel wel/niet voor 1 juli 2016 gereed? – update

0
1393

UPDATE

In het Kamerdebat op woensdag over de werking van de Wet Werk en Zekerheid gaf minister Asscher aan dat hij nog niet weet wanneer de Payrollwet wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Minister Asscher gaf aan dat het ministerie zich nog buigt over de feedback van de Raad van State. De uitwerking van de details in het wetsvoorstel voor de Payrollwet vraagt meer tijd. De minister wil nog geen datum noemen.

Op FlexNieuws is gepubliceerd dat de minister het wetsvoorstel niet voor 1 juli wil indienen.

De ABU vindt een correctie op dat bericht nodig:

“Tijdens het Kamerdebat over de WWZ d.d. 9 maart jl. gaf Groenlinks aan teleurgesteld te zijn dat de minister gezegd had (zou hebben) dat het wetsvoorstel pas na de zomer naar de Tweede Kamer zou gaan.
Minister Asscher antwoordde hierop dat hij niet had gezegd dat het wetsvoorstel na de zomer naar de Tweede Kamer zou gaan.
Minister Asscher vervolgde zijn antwoord met dat hij ook geen precieze datum durfde te noemen wanneer het wetsvoorstel wel naar de Tweede Kamer zou gaan.
Daarmee lijkt de Minister de mogelijkheid open te houden om het wetsvoorstel indien mogelijk wel voor 1 juli 2016 bij de Tweede Kamer in te dienen.”

De NBBU vat het als volgt samen:

“Uit het debat is gebleken dat minister Asscher het advies van de Raad van State heeft ontvangen. Vanwege de complexiteit rondom de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) is het ministerie van Sociale Zaken nog bezig dit advies te verwerken. De minister gaf aan dat het indienen van het wetsvoorstel rondom payroll daarom langer op zich laat wachten. De minister wilde geen datum noemen wanneer het wetsvoorstel dan wel wordt ingediend.”

Bron: Live debat Tweede Kamer, Commissie SWZ, 9 maart 2016