Nieuwe editie boek ‘Als de werknemer verzuimt’

0
380

In het boek ‘Als de werknemer verzuimt’ wordt op een leesbare en praktische manier alle per 2022 actuele wet- en regelgeving behandeld rond het thema arbeid en verzuim: BW, ZW, WIA, WAO, Wajong, Wfsv en WVP (Wet Verbetering Poortwachter).
Als de werknemer verzuimt
Veel informatie, in heldere taal geschreven en zonder vakjargon. Het boek behandelt o.a. de volgende onderwerpen:
• Arbeidsovereenkomsten, uitzend- en payrollovereenkomsten
• Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
• Transitievergoeding en compensatie
• Re-integratieverplichtingen (Wet verbetering poortwachter)
• Vermijdbaar verzuim, de adequate verzuimaanpak
• No-riskpolis
• Werkgeverspremies en aan verzuim gerelateerde kosten
• Alle subsidieregelingen en premiekortingen
• Voor- en nadelen eigenrisicodragen ZW en WGA
• Privacy en verzuim
• Arbo en verzuimbeleid
• Banenafspraak en quotumheffing
• Lopende wetsvoorstellen in 2022

Het boek is te bestellen via: www.jcinteractive.nl/boeken-bestellen. Op deze site zijn de volledige inhoudsgave en een aantal inkijkpagina’s te vinden.

Bron: auteurs Jaco Coster/Ben de Bruin, januari 2022