NBBU breekt lans voor payroll

1
1603

NBBU breekt lans voor payroll

De minister grijpt diep in op onze flexibele arbeidsmarkt en lijkt het beperken van flex tot een hoofdzaak van zijn termijn te maken. Het beperken van payroll voegt zich in een trend waarin de overheid er in slaagt om werkgeverschap in Nederland zeer onaantrekkelijk te maken.
Payroll is niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. Binnen de NBBU zien we dat meer dan de helft van onze achterban deze dienstverlening aanbiedt aan inleners. Daarom maak ik mij ook grote zorgen over de mogelijke maatregelen die minister Asscher lijkt te gaan treffen rondom payroll, de uitwerking van de zogeheten motie Hamer.

Deze week is de Raad van State met een advies gekomen over het wetsvoorstel van Asscher. Ik ga ervan uit dat men binnen de Raad van State ook erkent dat een dergelijke impact op een goed gereguleerde vorm van dienstverlening onwenselijk is en dit als zodanig ook adviseert aan de minister. Op het moment van schrijven is het advies nog niet openbaar, wie weet is dit hele stuk straks achterhaald. Vooralsnog moeten we uitgaan van de maatregelen zoals Asscher die eerder bekend maakte. Tegen die voornemens maakt de NBBU grote bezwaren. Ze zijn onnodig en onuitvoerbaar en helpen een branche om zeep.

Onnodig
In de nieuwe wetgeving gaat Asscher ervan uit dat de arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken moeten worden. Dat is een onnodige veronderstelling. De beloning voor payrollkrachten is al gelijkwaardig aan die voor medewerkers in dienst. NBBU-leden passen sinds jaar en dag voor payrollkrachten de inlenersbeloning toe vanaf dag één. Payroll-medewerkers hebben een eigen pensioenregeling en recht op scholing.

Onuitvoerbaar
Als daadwerkelijk blijkt dat de nieuwe payrollwetgeving voorschrijft dat onder gelijke arbeidsvoorwaarden niet alleen de lonen en vergoedingen conform inlener zijn, maar ook pensioen en rechtspositie, dan zal payroll te duur en nagenoeg onmogelijk gemaakt worden. Deze wetgeving is onuitvoerbaar voor de payrollondernemingen. Over het algemeen hebben payrollondernemingen een verscheidenheid aan opdrachtgevers, deze opdrachtgevers hebben elk weer een eigen cao of arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing. Het volledig toepassen van al deze ongeveer 1.000 cao’s is onuitvoerbaar, zeker als een werknemer meerdere opdrachtgevers heeft.

Bedrijfsleven
De nieuwe payrollwetgeving zal ook zeker negatieve effecten hebben op het bedrijfsleven en in het bijzonder op het mkb. Wat doen de bedrijven die nu gebruik maken van de dienstverlening payroll? Zal deze wetgeving er toe leiden dat de werknemers direct in dienst komen van de werkgever, zoals minister Asscher voor ogen heeft? Of zal de wetgeving juist het omgekeerde effect hebben? De NBBU vreest het laatste.

Door de rechterlijke macht erkend
De NBBU ziet de payrollverhouding als een bijzondere vorm van de uitzendverhouding, met als wettelijke basis artikel 7:690 BW (uitzendovereenkomst). De NBBU is blij dat payroll in toenemende mate door de rechterlijke macht erkend wordt als een dienstverlening die bij wet geregeld is. De bonafide payroll-leden van de NBBU vullen hun werkgeversrol duidelijk en transparant in en zijn dankzij hun HR-expertise van toegevoegde waarde voor ondernemers en payrollkrachten.
Het wordt tijd dat ook het kabinet hiervan de waarde gaat onderkennen.

Marco Bastian
Directeur NBBU

Vorig artikelAkkoord modelovereenkomst ZZP intermediairs onder wet DBA
Volgend artikelReserveringen 2016
Marco Bastian heeft meer dan 25 jaar ervaring in de uitzendbranche, variërend van commerciële tot verschillende directiefuncties. Zijn expertise ligt in het verbinden van mensen en mensen hun talenten laten benutten zodat meer mogelijkheden komen voor nieuwe en creatieve trajecten die ondernemingen weer succesvol kunnen maken. Als NBBU-directeur is Bastian direct betrokken bij de beleidsvorming in de flexbranche. Zijn voornaamste ambitie is een branche te creëren waarin uitzendondernemers op een kwalitatieve, duurzame en innovatieve manier kunnen ondernemen en goed werkgeverschap tonen. Projecten: Verschillende veranderings- en managementtrajecten binnen uitzendondernemingen (10 jaar ervaring als interim-manager en coach). Training en coaching bij diverse uitzendondernemingen op commerciële en managementtrajecten, re-integratie en zorg. Diverse directiefuncties bij onder meer BBB uitzendorganisatie (nu Creyfs) en Exactpi en carrière begonnen bij ASB uitzendbureau. Sinds 2009 directeur van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

1 REACTIE

  1. Ik kan het hier alleen maar mee eens zijn. Payroll is in de huidige maatschappij een mooie uitkomst voor veel ondernemers en werknemers. Het is daarom des te jammer dat het kabinet dit (nog) niet inziet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here