Arbeidsinspectie verdenkt uitzendbureau van valsheid in geschrifte

0
289

De Inspectie SZW (arbeidsinspectie) verdenkt een Limburgs uitzendbureau van valsheid in geschrifte.

Dit bureau laat werknemers ook in het weekend werken, maar betaalt daarvoor vermoedelijk geen toeslag uit. Verder zou het uitzendbureau sjoemelen met de arbeidstijdenregistratie. Het uitzendbureau wordt daarom verdacht van valsheid in geschrifte. De Inspectie SZW heeft donderdag een doorzoeking verricht bij het Limburgs uitzendbureau. De doorzoeking vond plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket.

Aanpak misstanden uitzendbranche
Voor de aanpak van misstanden in de uitzendbranche werkt de Inspectie SZW samen met o.a. de Belastingdienst, UWV, SNCU, SNA, werkgevers- en werknemersorganisaties en brancheorganisaties om deze misstanden vervolgens aan te pakken met de instrumenten die daarbij het meeste resultaat opleveren.

Bron: Inspectie SZW, 1 juli 2016