Klantcontact Arbeidsmarktanalyse Q4 2019

0
282

Welke invloed heeft de krappe arbeidsmarkt en de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op de klantcontactbranche?

De gespannen arbeidsmarkt was sterk zichtbaar binnen de klantcontactbranche; daar stonden in het laatste kwartaal van 2019 bijna 8.000 vacatures open. De personeelskrapte blijft ook in 2020 aanhouden.

Dat blijkt uit de Klantcontact Arbeidsmarktanalyse Q4 2019 gepubliceerd door YOURCE.

Aantal openstaande vacatures in klantcontact, horeca en retail
Bron: YOURCE Group, Klantcontact Arbeidsmarktanalyse Q4 2019

Invloed van de WAB
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – sinds 1 januari 2020 in werking – maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers meer zekerheid te bieden doordat de wetgeving rondom het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW-premies is herzien. Ondanks de grote vraag naar personeel, zijn veel organisaties in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig geweest in het uitvragen van personeel.

Meer focus op persoonlijkheid
Mede door de invoering van de WAB zal de recruitment mindset moeten veranderen.
Recruiters zullen bij een werving niet alleen een functie moeten vervullen, maar zich ook moeten realiseren welke sollicitanten zij langdurig aan een organisatie willen binden. Het wordt nog belangrijker om medewerkers te selecteren die goed passen bij de organisatie. Dit vraagt van recruiters dat zij niet alleen kijken naar skills, maar ook naar iemands persoonlijkheid, houding en gedrag.

Snelheid waarmee vacatures worden ingevuld
Bron: YOURCE Group, Klantcontact Arbeidsmarktanalyse, Q4 2019

Employee engagement
In het afgelopen jaar hebben veel organisaties zich gericht op het verbeteren van employee engagement, waardoor medewerkers zich meer betrokken voelen bij een organisaties en daardoor minder snel van baan wisselen.

Download de klantcontact arbeidsmarktanalyse Q4 2019 voor meer informatie over trends en de impact van de WAB binnen klantcontact.

Top 10 uitvragers klantcontact vacatures
Top 10 uitvragers klantcontact vacatures, 2019 vergeleken met 2018, bron YOURCE Group

Bron: YOURCE Group, 20 februari 2020

Zie ook
Trends in klantcontact – wie goed wordt ingewerkt, blijft langer
FINTREX, Mifratel en PCS samen verder onder de naam Yource