Kabinet pakt misbruik van contracting aan

0
184

Het kabinet gaat maatregelen nemen tegen misbruik van contracting. Dat heeft minister Koolmees op 13 mei jl. per brief gemeld aan de Tweede Kamer.

In de zomer van 2020 zullen de maatregelen bekend worden gemaakt.

“Er zijn signalen dat vormen van contracting, in de concurrentie op loonkosten, het «laagste putje» op de arbeidsmarkt dreigen te worden. Dat staat haaks op het kabinetsbeginsel dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond moet worden met gelijk loon. Om oneigenlijk gebruik van contracting tegen te gaan, zijn sociale partners in eerste instantie aan zet om de cao zodanig aan te passen dat de cao ook op contractingbedrijven van toepassing is.

Daarnaast bestaan er constructies die contracting worden genoemd, maar waar feitelijk sprake is van uitzendwerk. In die gevallen moet de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden nageleefd. Om dat te bevorderen, gaat het kabinet onder andere in gesprek met sociale partners en gaat het kabinet de informatievoorziening en bewustwording over de Waadi verbeteren.”

Bron: Tweede Kamer, brief regering, 13 mei 2019

Wat is contracting?
Bij contracting worden werkzaamheden uitbesteed aan een ander bedrijf, waardoor werkzaamheden worden uitgevoerd door werknemers van dit andere bedrijf. Het andere bedrijf, ook wel de opdrachtnemer, stuurt eigen werknemers mee voor het toezicht en de leiding over de werkzaamheden. Omdat de opdrachtnemer dit toezicht zelf doet en de leiding heeft, is er geen sprake van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en dus is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) niet van toepassing. Kort gezegd betekent dit dat de opdrachtnemer niet verplicht is om de eigen werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als de werknemers van de opdrachtgever. Welke arbeidsvoorwaarden er wel van toepassing zijn is afhankelijk van de vraag of er een CAO van toepassing is. Op deze manier kan contracting een voordeel opleveren voor de opdrachtnemer en indirect ook voor de opdrachtgever.

Ontwijking van het hoofdzakelijkheidscriterium
Op het moment dat contracting een legitieme vorm is van bedrijfsvoering, is er niets aan de hand. Contracting zorgt namelijk voor de efficiënte inzet van gespecialiseerd personeel en kan in dat opzicht wenselijk zijn. Contracting wordt problematisch als het wordt ingezet om de loonkosten laag te houden. Zo zijn er bedrijven die het hoofdzakelijkheidscriterium ontwijken. Dit houdt in dat een bedrijf werkzaam is in meerdere sectoren, maar in geen van die sectoren voor meer dan 50% van de arbeidsuren. Hierdoor is op dit bedrijf geen enkele CAO van toepassing. Hoewel het strategisch verdelen van de bedrijfsactiviteiten niet in strijd is met de wet, wordt dit door de Tweede Kamer en het kabinet wel als zeer onwenselijk gezien.

Contracting als feitelijk uitzenden
Een ander scenario waar contracting onwenselijk is, is als er feitelijk sprake is van uitzenden. Hoewel partijen spreken van contracting is de arbeidsrelatie in feite een uitzendovereenkomst. Er wordt in dit geval voldaan aan de vereisten voor uitzenden. Het verschil tussen uitzenden en contracting is, dat bij uitzenden de opdrachtgever het gezag heeft over de werknemer. Bij contracting heeft de opdrachtnemer het gezag. Doordat er feitelijk sprake is van uitzenden, heeft de werknemer recht op hetzelfde loon en dezelfde overige vergoedingen als een vergelijkbare werknemer.

Het is ook mogelijk dat de werknemer onder de uitzend-cao valt. In dit geval heeft de werknemer recht op een inlenersbeloning zoals deze in de uitzend-cao is beschreven. In beide gevallen heeft de werknemer vaak recht op een hogere vergoeding dan het geval is bij contracting. Het niet uitbetalen van het inlenersloon, terwijl de werknemer hier wel recht op heeft, is in strijd met de Waadi.

Zie ook
PostNL stopt met contracting in sorteercentra
FNV: ‘Ontduiking uitzendcao via contracting neemt toe’
Waadi