HRM in de Overheid – krappe arbeidsmarkt een uitdaging

0
158

HRM in de Overheid – krappe arbeidsmarkt is een uitdaging

Waar hebben overheidswerkgevers mee te maken in de huidige arbeidsmarkt? Welke uitdagingen en oplossingen zien zij? Dit was de insteek van de discussieworkshop tijdens het jaarcongres HRM in de Overheid op 11 april jl. te Bussum.

Het thema van het jaarcongres luidde ‘Anders organiseren van HR in de Overheid. Met aandacht voor cultuur, leiderschap en werkgeluk.’ Het uitstekend georganiseerde congres HRM in de Overheid bood diverse inspirerende sessies en was een de drukst bezochte edities sinds het achtjarig bestaan van deze serie.

De discussieworkshop werd geleid door Mark Bassie (onderzoeker van flexibilisering en inhuur van personeel) en Antoinette Vriend (Inkoopadviseur binnen overheid en onderwijs, categorie inhuur) Uit de presentaties blijkt dat het bij een succesvolle personeelsplanning steeds weer draait om het juiste samenspel en het evenwicht in:

Employer branding en naamsbekendheid
Organisatie van vast en flexibel personeel
Werk- en loopbaanmogelijkheden
Aantrekkelijk werkgeverschap
Duurzame inzetbaarheid, interne mobiliteit en generatiebeleid

De gemeenten Amstelveen/Aalsmeer, de gemeente Nijmegen en de gemeente Heerde, evenals energienetwerkbeheerder Alliander schetsten ter plekke en/of in een interview hoe zij zich profileren op de arbeidsmarkt en welke middelen zij inzetten om zich te profileren als aantrekkelijk werkgever.

Alliander
Werken bij Alliander
Presentatie door Maurice Cloosterman, Senior Inkoper flexibele arbeid, Alliander en Erwin van Butselaar, Corporate recruiter, Alliander.
Naamsbekendheid is een van de speerpunten voor Alliander. Van de aanwezige deelnemers aan de workshop wist een relatief klein deel de naam van Alliander met dochterondernemingen Liander, Qirion en Kenter en wat deze organisatie doet. Dit is opmerkelijk omdat grote delen van Nederland afhankelijk zijn van Alliander in de energienetvoorziening en de transities die moeten plaats vinden op de energiemarkt. Het is ook tekenend voor de uitdagingen waar Alliander voor staat om geschikt technisch personeel te vinden. Vanuit de geïntegreerde aanpak van vast en flexibel personeel, total talent management, pakt Alliander dit aan . Het interesseren van jong tot oud voor banen in de techniek is onderdeel van Alliander’s employer branding en recruitment proces.
Interview volgt

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer
Werken voor Amstelveen
Presentatie door Welmoed Jongkind, Coördinator Inhuur, Recruitment en Mobiliteit, Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.
Wat naamsbekendheid betreft hebben Amstelveen en Aalsmeer een minder grote uitdaging. Hoewel Amstelveen wel last heeft van de aantrekking van grote zus Amsterdam.
Uitdagend is het ook aan potentiële werkzoekenden te laten weten dat een gemeente meer doet dan rijbewijzen en paspoorten verstrekken. Het gemiddelde publiek is niet zo bekend met de veelheid van beleidsterreinen waarin gemeentelijke organisaties acteren. Daarom is employer branding essentieel. Ook de organisatie van vast en flexibel werk is uitdagend. Amstelveen en Aalsmeer pakken dit gezamenlijk en succesvol aan vanuit een centrale regie.
Lees het interview

Gemeente Heerde
Werken voor Heerde
Presentatie door Aart van Tuijl, Manager Bedrijfsadvisering en – ondersteuning, Gemeente Heerde
De relatief kleine gemeente Heerde is aantrekkelijk voor jonge hoogopgeleide professionals vanwege de laagdrempelige organisatiestructuur. De gemeente werkte voorheen bewust met 20% externe inhuur. Om zowel bezuinigingen als verjonging van de organisatie te realiseren worden sinds kort trainees ingezet, die zich op diverse beleidsterreinen inwerken. De pilot is nu enkele maanden van start en de ervaringen zijn tot nu toe positief.
Lees het interview

Gemeente Nijmegen
Werken in Nijmegen
De gemeente Nijmegen werkt intern met resultaatopdrachten en een Generatiepact. Dit bevordert de mobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Toch blijven er nog uitdagingen.
Lees het interview

De workshop werd goed bezocht en leidde tot discussie met de deelnemers en veel netwerkgesprekken naderhand. Er werden bijvoorbeeld diverse praktijkvoorbeelden uitgewisseld waarbij onder meer leerlingen van de basisschool al worden uitgenodigd om kennis te maken met het werk van de gemeentelijke organisatie.

Bron: FlexNieuws