HR professionals vinden bedrijfscultuur belangrijker dan salaris

0
110

Wie in een krappe arbeidsmarkt HR professionals wil aantrekken, doet er goed aan om te focussen op zijn bedrijfscultuur.

Een ‘fit’ met de organisatiecultuur is een van de belangrijkste factoren voor het werkgeluk van HR professionals, blijkt uit de Robert Walters Salary Survey 2020. Salaris daarentegen blijkt geen belangrijke factor. Iris Jansen, specialist op het gebied van HR recruitment: ‘HR professionals zijn echte mensenmensen. Ze hechten meer waarde aan doorgroeimogelijkheden en de voldoening die ze uit hun werk halen, dan aan salaris.’

Fit tussen persoonlijkheid en bedrijfscultuur
Uitdagend werk is de meest belangrijke factor in de werktevredenheid van HR professionals. Hierin verschillen ze niet van professionals uit andere disciplines. Wat wel opvalt is dat human resource medewerkers een stuk meer waarde hechten aan de cultuur die er heerst binnen een organisatie. Een goede fit met de bedrijfscultuur wordt door 68% van de HR professionals ‘zeer belangrijk’ gevonden, terwijl 47% van de professionals werkzaam in andere disciplines zegt hier veel waarde aan te hechten.

Jansen: ‘Als een werknemer zich niet kan vinden in de bedrijfscultuur, zal hij zich niet thuis voelen binnen de organisatie. HR professionals zijn verantwoordelijk voor het uitdragen en waarborgen van de organisatiewaarden en -cultuur. Het is dus niet verrassend dat zij de bedrijfscultuur nog belangrijker vinden dan andere werknemers.’

Salarisstijgingen voor specialisten
Bijna tweederde van de HR professionals ontving een salarisverhoging in 2019. De meesten van hen gingen er slechts 1-3% op vooruit, maar ook salarisverhogingen van 7-10% kwam bij een op de vier werknemers voor. Minder dan de helft (41%) van de HR interim professionals verhoogde zijn uurtarief in 2019. Hiervan verhoogde 71% zijn tarief zelfs met meer dan 10%.

In 2020 verwacht drie op de vier HR professionals een salarisverhoging te krijgen. Meer dan de helft hiervan (56%) verwacht een salarisverhoging van meer dan 4%. Interim professionals verwachten gemiddeld een stijging in inkomen van 7-10%. Jansen: ‘Vooral de salarissen voor specialistische rollen als learning & development en compensation & benefits zullen blijven toenemen, aangezien specialisten op deze gebieden erg schaars zijn.’

Niet op zoek naar meer salaris
Als je als organisatie een HR professionals wil aantrekken, moet je vooral focussen op doorgroeimogelijkheden. De voornaamste motivatie om te veranderen van baan is voor een op de drie HR professionals de vooruitzichten op loopbaanontwikkeling. Een op de vier zou van baan wisselen voor een verandering in rol en verantwoordelijkheden, en 15% zou een nieuwe baan overwegen in ruil voor een betere bedrijfscultuur. Slechts 5% zou zijn huidige werkgever verlaten voor een hoger salaris.

Bron: Robert Walters, persbericht 14 januari 2020