Hays: Nederlandse vrouw laat kans op promotie liggen

0
82

Slechts 14 procent van de vrouwelijke Nederlandse professionals stuurde in de afgelopen 12 maanden proactief aan op een promotie bij haar manager.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is hierin aanzienlijk; bij mannen is dit 29 procent. Dit blijkt uit het jaarlijkse Global Gender Diversity van recruitmentorganisatie Hays. Opvallend is dat een ruime meerderheid van de vrouwen (58%) wel een leiderschapspositie nastreeft. Mannen zitten iets hoger met 63 procent.

Vrouwen spreken hun ambitie niet uit
Dat vrouwen niet erg proactief zijn in het najagen van promoties kan te maken hebben met het feit dat zij geen duidelijk carrièrepad voor ogen hebben. Ondanks het feit dat de meerderheid een toppositie wil bereiken, hebben maar vier op de tien vrouwelijke professionals een carrière ontwikkelingsplan. Bij de Nederlandse man is dit een verrassende 66 procent. “Vrouwen zijn vaak te bescheiden in het uitspreken van hun ambities en het najagen van promoties. Hoewel het ambitieniveau tussen mannen en vrouwen in Nederland vrijwel gelijk is, doen mannen veel actiever aan zelfpromotie. Vrouwen kunnen veel meer afdwingen door het heft in handen te nemen en proactief met hun leidinggevende in gesprek te gaan over de groeimogelijkheden”, aldus Jill van Casteren, HR manager bij Hays Nederland.

Geen gevoel van gelijkheid
Bovendien is er nog altijd een voelbare genderkloof op de werkvloer. Slechts 58 procent van de vrouwen heeft het gevoel dat zij dezelfde carrièremogelijkheden hebben als mannen. Andersom denkt 82 procent van de mannen dat de kansen op de werkvloer gelijk zijn. Daarnaast is de ruime meerderheid van de vrouwen (63%) van mening dat zij als het gaat om gelijke beloning tegen barrières botsen die buiten hun controle liggen. Opvallend is dat 12 procent van de mannen meent dat vrouwen helemaal niet tegen barrières aanlopen, terwijl geen van de vrouwen deze mening deelt.

“Dit zijn zorgwekkende uitkomsten. Helemaal gezien het hoge percentage mannelijke leidinggevenden in het bedrijfsleven. Wanneer zij zich niet bewust zijn van deze barrières voor vrouwen, veranderen zij hier niets aan”, vervolgt Van Casteren. “Bedrijven kunnen meer doen om de ambities van vrouwen te ondersteunen, zoals flexibele werktijden hanteren, aantoonbare gelijke beloning voor mannen en vrouwen bieden en het nastreven van een communicatiecultuur. Er zijn zelfs bedrijven die kinderopvang aanbieden op kantoor. Zo wordt de kloof verkleind, komen meer vrouwen op topposities en creëren bedrijven direct meer rolmodellen voor vrouwelijke medewerkers. Bovendien behalen werkgevers hiermee concurrentievoordeel; zij worden aantrekkelijker voor vrouwelijk talent.”

Bron: Hays, juli 2017