"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Medewerkers klantenservice meest gevraagd

Naar medewerkers voor klantenservice is momenteel de grootste vraag in Nederland.

Werkgevers snakken daarnaast naar accountmanagers, individuele verzorgers, verpleegkundigen en software engineers. Ook buiten deze top vijf is de arbeidsmarkt in Nederland zeer gespannen. 31 januari piekte de hoeveelheid openstaande, online vacatures naar 4.227. Bijna duizend openstaande vacatures meer dan in december 2017: toen stond de teller nog op 3.275.

Dat blijkt uit een analyse naar openstaande vacatures voor mbo, hbo en (post) wo-geschoolde professionals van Hays Nederland op basis van data van Jobfeed. Deze trend wordt ondersteund door de cijfers over de Nederlandse arbeidsmarkt die het CBS onlangs publiceerde.

De vraag naar arbeidskrachten steeg in 2018 explosief. Dat blijkt uit een analyse naar het unieke aantal online geadverteerde vacatures in Nederland. De hoeveelheid openstaande, online vacatures steeg op 31 januari naar 4.227. Dit is 30% hoger dan eind 2017. De top 5:

Professionals voor de klantenservice zijn momenteel de meest gevraagde medewerkers:
Januari 2018: 1.064 vacatures
December 2017: 746 vacatures

Accountmanagers staan op twee:
Januari 2018: 1.035 vacatures
December 2017: 784 vacatures

Individuele verzorgers bezetten de derde plaats:
Januari 2018: 764 vacatures
December 2017: 558 vacatures

Verpleegkundigen op plek vier:
Januari 2018: 725 vacatures
December 2017: 558 vacatures

En software engineers besluiten de top 5:
Januari 2018: 689 vacatures
December 2017: 612 vacatures

Klant centraal = talent centraal
Een van de zaken die opvalt, is de grote vraag naar professionals in klantenservice. Robert van Veggel, managing director van Hays Nederland: “Die vraag herkennen wij. In de eerste maanden van 2018 steeg de vraag naar goed opgeleide professionals die zich bezighouden met klantcontact sterk in Nederland. Hieruit blijkt dat steeds meer organisaties echt werk maken van het centraal zetten van de klant. Maar wie dit goed wil doen, moet professionele medewerkers in huis hebben. En dus eerst in staat zijn om de juiste talenten aan te trekken. Dat betekent dat organisaties die ‘klant centraal’ nastreven, eerst ‘talent centraal’ moeten zetten.”

Volgens Van Veggel slagen werkgevers hier alleen in wanneer zij andere, nieuwe, manieren vinden om talenten te vinden. “Werkgevers ontkomen er niet aan om hun recruitmentproces te vernieuwen. Dat betekent dat ze hun groep van potentiële kandidaten aanzienlijk moeten uitbreiden en zelf actief op zoek moeten gaan naar talenten met latente interesse in een nieuwe baan. Zeker nu we dat met digitale technologieën en data-science op veel grotere schaal kunnen doen dan vroeger mogelijk was.”

Bron: Hays, 27 maart 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.