"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

HR-managers kunnen toename burn outs voorkomen

Een zorgwekkende trend voor werkgevers én werknemers: het aantal jonge mensen dat met een burn out thuis zit, neemt toe.

Een van de voornaamste oorzaken vormt het gebruik van smartphones. Door de mobiele bereikbaarheid voelen medewerkers de druk om permanent bereikbaar te zijn en klanten of collega’s direct terug te mailen of te woord staan. Ook buiten kantoortijden, als ze ziek zijn of op vakantie.

Altijd en overal bereikbaar
Bij het ontwaken en net voor het slapen gaan op je telefoon je werkmail checken; voor 82 procent van de jonge werknemers is dit de dagelijkse gang van zaken. Ook bij ziekte voelt 40 procent zich verplicht zijn mail te checken en 32 procent is ook tijdens vakanties online.

Burnout signaleren en aanpakken
HR-professionals hebben volgens Hays een belangrijke taak om het aantal gevallen binnen hun bedrijf terug te dringen. Jill van Casteren, HR Manager bij Hays Nederland, zegt: “Het begint met het creëren van een cultuur waarbinnen medewerkers worden gestimuleerd om een gezond en actief leven te leiden. Focus moet hierbij komen te liggen op de output in plaats van het aantal uur dat iemand werkt. Daarnaast kunnen bedrijven hun werknemers duidelijk maken dat ze buiten werktijden niet hoeven te reageren op mails.”

Bron: Hays, november 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.