Frank van Gool: kijk naar positieve inbreng arbeidsmigranten

0
156

Frank van Gool: “Politiek moet eens stoppen met alleen schaduwzijde te belichten.”

Het is hoog tijd dat we eens gaan kijken naar de positieve inbreng van arbeidsmigranten, in plaats van alleen te focussen op de negatieve excessen en berichtgeving. Daarvoor pleit Frank van Gool, CEO van Nederlands grootste internationale arbeidsbemiddelaar OTTO Work Force.

“Er wordt nog te veel ingezoomd op verhalen over uitbuiting, arbeidsverdringing en malafide uitzendconstructies en politici doen voorkomen alsof het huidige migrantenbeleid uitbuiting en arbeidsverdringing in de hand werkt. Onterecht, aangezien veruit de meeste arbeidsmigranten gewoon hun premies en belastingen in Nederland afdragen, conform de in Nederland geldende lonen betaald worden en zij een enorme bijdrage leveren aan de Nederlandse schatkist en de Nederlandse economie.

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher stelde onlangs dat arbeidsmigratie een businessmodel is geworden voor het afdwingen van lage lonen, dat leidt tot arbeidsverdringing en belastingontduiking.

Frank van Gool, CEO van OTTO Work Force: “Arbeidsmigranten vormen juist een belangrijk onderdeel van onze economie. Premies en belastingen worden door ruim 90 procent van de honderdduizenden arbeidsmigranten in Nederland afgedragen. Vanwege de hoge participatiegraad, bijvoorbeeld 80 procent van de Polen in Nederland werkt in loondienst of als zelfstandige, en hogere retourmigratie (na tien jaar is ruim de helft van de migranten weer vertrokken), maken arbeidsmigranten daarentegen relatief weinig aanspraak op onze sociale voorzieningen. Op die manier draagt een arbeidsmigrant jaarlijks gemiddeld 1.800 euro bij aan de Nederlandse schatkist. Dit betekent voor 2017 een totaalbedrag van minimaal 400 miljoen euro.”

Ook van arbeidsverdringing is volgens Van Gool geen sprake. “Arbeidsmigranten worden vooral ingezet voor banen waar niet direct Nederlandse werknemers voor te vinden zijn. Ze zijn in trek door hun werkmentaliteit; ze hebben minder moeite met incourante werktijden, ze komen om te werken en hoeven geen vrije dag bij de eerste de beste mooie zomerdag en ze beschikken en vaak over een hoger opleidingsniveau dan de mensen hier die dit soort werk willen doen. Uit onderzoek van Stichting voor economisch onderzoek der Universiteit van Amsterdam (SEO) blijkt ook dat er nauwelijks arbeidsverdringing is in de sectoren waar het aandeel arbeidsmigranten het sterkst groeit.”

Van Gool zet zich dan ook fel af tegen het idee dat arbeidsmigranten vooral worden ingezet voor tijdelijk werk tegen lage lonen. “Bijna een kwart van de arbeidsmigranten heeft momenteel een vaste baan en nog eens 10 procent werkt als zelfstandige. En ook als uitzendbureau kunnen wij zekerheid bieden. Bij gelijke werkzaamheden worden medewerkers bij OTTO gelijk behandeld en beloond, ongeacht hun afkomst. Ook geven wij flexwerkers de begeleiding om te aarden in ons land en we bieden langlopende overeenkomsten, niet voor één week of één maand en ook geen overeenkomsten met uitzendbeding waarbij ‘einde werk’ of ‘ziekte’ het einde van het contract betekent.”

Bron: OTTO Workforce, 10 maart 2017