FNV: ‘Randstad werkt met schijnconstructie bij PostNL’

0
1405

FNV vindt dat Randstad contracting inzet als een manier om lagere lonen te kunnen betalen dan aangegeven in de uitzend-cao en de wet.

FNV-bestuurder Masja Zwart zegt dit op basis van onderzoek bij enkele bedrijven die uitzendkrachten van Tempo-Team inlenen, een dochteronderneming van Randstad, zo meldt het FD. Woensdag wil FNV hierover een rapport (witboek) aanbieden aan de directie van Randstad.

De FNV actie volgt op het nieuws over de onderhandelingen tussen FNV en uitzendorganisatie In Person, dat vorige week meldde aan 400 uitzendkrachten bij PostNL een nabetaling te doen. Daarmee is een lopende rechtszaak geschikt. Lees meer

Strijd tegen contracting
De uitzend-cao is op 30 maart 2015 gewijzigd; uitzendkrachten hebben sindsdien vanaf de eerste dag recht op de inlenersbeloning; gelijk loon voor gelijk werk.

Tot 2015 mochten uitzendkrachten een halfjaar minder betaald krijgen dan de vaste werknemers in het bedrijf waaraan ze worden uitgeleend. Door Tempo-Team Outsourcing in te zetten als onderaannemer, kan Randstad de uitzendkrachten toch minder betalen dan de cao voorschrijft, aldus vakbond FNV. Formeel doet Tempo-Team Outsourcing aan ‘contracting‘. Aannemers in de bouw passen die constructie veel toe om mensen met eigen materiaal en onder eigen toezicht gespecialiseerde klussen te laten verrichten. Uit gesprekken met uitzendkrachten, loonstroken, contracten en rapporten van de arbeidsinspectie leidt FNV af dat het bij Tempo-Team om een schijnconstructie gaat.

Onderaanneming in plaats van uitzenden
Personeel komt in dienst van Tempo-Team Flexresults, wordt daarna uitgezonden naar Tempo-Team Outsourcing, om vervolgens naar de uiteindelijke opdrachtgevers te worden gestuurd. Outsourcing heeft eigen arbeidsvoorwaarden waardoor het bedrijf een lager loon kan betalen dan wanneer Flexresults het personeel rechtstreeks zou uitzenden. De arbeidskrachten werken onder (gezag van) meegestuurde voormannen en teamleiders waardoor het om onderaanneming zou gaan, en niet om uitzending. Volgens FNV hebben de bedrijven zelf feitelijk de leiding; dat zou onder meer blijken uit een rapport van de Inspectie SZW over PostNL.

Bron: FD, 13 juni 2018

Update
Op dinsdag 19 juni heeft Randstad met FNV een gesprek gevoerd over het witboek. Randstad erkent dat er ruimte is voor verbetering en neemt maatregelen. Randstad ontkent echter opzettelijk de uitzend-cao te ontduiken; ‘outsourcing is wettelijk toegestaan.’ Lees reactie Randstad op witboek FNV