Werkgelegenheid neemt toe, werkloosheid daalt naar 6,3%

0
145

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend toegenomen.

Deze toename komt voor rekening van werknemers, vooral het aantal banen voor uitzendkrachten nam sterk toe. Het aantal zelfstandigen nam juist iets af. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5 duizend en daalde het aantal werklozen met 16 duizend. De werkloosheid nam af van 6,5 naar 6,3 procent. Dat meldt CBS.

In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.976 duizend banen. Er is nu negen kwartalen achtereen sprake van banengroei. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230 duizend banen bijgekomen.

Minder zelfstandigen
Het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 45 duizend, terwijl het aantal banen van zelfstandigen met 7 duizend afnam. Er zijn nu ruim 2 miljoen zelfstandigenbanen, oftewel één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zelfstandigen nam jarenlang toe. Dit kwam vooral vanwege de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) dat eigen arbeid aanbiedt.

Vooral meer uitzendkrachten
Het groeiend aantal banen komt vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 30 duizend. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 10 procent. Ook in de handel en horeca trekt de werkgelegenheid aan. Daarentegen daalde het aantal banen in de zorg het afgelopen kwartaal met 6 duizend. De laatste vier jaar is het aantal banen in de zorg in totaal met ruim 80 duizend afgenomen (-5 procent).

Bron: CBS, 12 augustus 2016