CBS: kleinste stijging loonkosten in vijftien jaar

0
131

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar.

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar. De geringe loonkostenstijging komt vooral door wijzigingen in werkgeverspremies, de cao-loonstijging is in dit kwartaal 1,2 procent. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Dat de loonkostenstijging in het eerste kwartaal gering is, komt vooral doordat werkgevers minder hoeven bij te dragen aan diverse premies, waaronder die voor pensioen en WW.

CAOlonen

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoogste cao-loonstijging in industrie

Van alle bedrijfstakken was de cao-loonstijging in de industrie met 1,9 procent het hoogst in het eerste kwartaal van 2015. In de energievoorziening namen de lonen met 0,6 procent het minst toe.

Cao-lonen boven inflatie
Sinds het derde kwartaal van 2014 ligt de cao-loonstijging weer boven de inflatie. Dit komt vooral doordat de inflatie in de eerste twee maanden van dit jaar gedaald is naar 0 procent. Hierdoor is in het eerste kwartaal van 2015 de (reële) loonstijging 1,2 procentpunt hoger dan de inflatie.

Bron: CBS, 2 april 2015