CBS: economisch beeld wat minder gunstig

0
75

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari een fractie minder gunstig dan in december, meldt het CBS.

In de Conjunctuurklok van half januari presteren bijna alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

CBS conjunctuurklok januari 2018

Consumenten minder positief, producenten positiever
De stemming onder consumenten is in december opnieuw minder positief dan een maand eerder. Het producentenvertrouwen nam in december toe. Zowel het vertrouwen van consumenten als van producenten ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens en export groeien
Het volume van de goederenexport was in november 0,6% groter dan in november 2017, meldt het CBS. De stijging is kleiner dan in oktober. In november 2018 groeide vooral de export van machines en apparaten en aardolieproducten.
Consumenten hebben in oktober 1,7% meer besteed dan in oktober 2017. Dat is de laagste groei tot nu toe dit jaar. In oktober 2018 hebben consumenten vooral meer uitgegeven aan diensten.

Opnieuw meer faillissementen
In december 2018 zijn er 50 bedrijven en instellingen meer failliet verklaard dan in november. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2018 bekend. Afgelopen jaar zijn 3.144 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal van deze eeuw.
Aantal banen blijft stijgen

Meer banen
Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in Q3 2018 met 56.000 toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met minstens 50.000 toeneemt. In een jaar tijd zijn er 268.000 banen bijgekomen. De afgelopen 4,5 jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 736.000. De vorige periode met langdurige banengroei was in 2004-2008. Toen kwamen er in 4,5 jaar tijd ruim 800.000 banen bij. Werknemers en zelfstandigen werkten in Q3 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoen, 0,8% meer dan een kwartaal eerder.

Vacatures
Eind september stonden er 262.000 vacatures open, 11.000 meer dan een kwartaal eerder. Het aantal openstaande vacatures was groter dan ooit. De spanning op de arbeidsmarkt is in Q3 verder toegenomen. Tegenover elke vacature stonden gemiddeld 1,3 werklozen. Dat is ongeveer net zo veel als in de eerste drie kwartalen van 2008.

Werkloosheid
Het werkloosheidspercentage is in november gedaald tot 3,5 en is daarmee voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9.000 per maand tot 326.000 in november.

Bbp +0,2%
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in Q3 2018 met 0,2% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van Q3 2017 was de omvang van het bbp 2,4% groter.

De Conjunctuurklok geeft een macro-economisch beeld op basis van vrijwel alle belangrijke economische informatie die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Bron: CBS, 16 januari 2019