CAO voor Uitzendkrachten – voortgang en inzet onderhandelingen

0
716

Dit jaar willen ABU en NBBU met de vakbonden een nieuwe cao afsluiten. Het streven is te komen tot een transparante cao, die opstap en transitie van werkenden ondersteunt en uitzendkrachten een goede arbeidsmarktpositie geeft.

Dat melden de beide uitzendbrancheorganisaties.
Uit de berichten blijkt dat de onderhandelingen moeizaam verlopen.

Cao-onderhandelaars Mark Poort (ABU) en Bart-Jeroen Croll (NBBU) lichten hun inzet toe:
“Uit de voorstelbrieven die ABU en NBBU naar de vakbonden hebben gestuurd blijkt dat wij invulling willen geven aan het verder verbeteren van uitzenden,” zegt directeur social & public affairs Mark Poort van de Randstad Groep. “Wij willen uitzendkrachten meer zekerheid en meer perspectief te geven.” Volgens Bart-Jeroen Croll, cao-onderhandelaar namens de NBBU, is de inzet ‘een toekomstbestendige uitzendbranche’. “Het is wezenlijk dat de belangrijke opstapfunctie van uitzendwerk behouden blijft. Onze branche heeft een belangrijke maatschappelijke functie door mensen uit kwetsbare groepen een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt te bieden. De opstapfunctie van uitzendwerk behouden en tegelijkertijd de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten verbeteren. Dat is de uitdaging waar we voor staan.”

Werkgevers: termijn periode met uitzendbeding verkorten tot 52 weken
“Om inhoud te geven aan die toekomstbestendige arbeidsmarkt, doet de werkgeversdelegatie een aantal voorstellen,” vertelt Poort. “Op het terrein van de pensioenen willen we echt een verbeterslag maken. We willen één uniforme pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie. Voor werkgevers betekent dat een forse investering.” Daarnaast stellen de werkgevers voor om de termijn van het uitzendbeding te verkorten tot 52 weken. Croll: “Dat betekent een kortere periode van flexibiliteit, om zo de doorstroom naar fase B te vergroten. Een paar jaar geleden kon het uitzendbeding door NBBU-leden nog tweeënhalf jaar worden toegepast en voor ABU-leden was dat 78 weken. Nu, in ons voorstel, is dat nog maar een jaar. Dat is een flinke beperking die wij onszelf als branche opleggen.”

Vakbonden: snellere en grotere aanpassingen
Ondanks dat de werkgeversvoorstellen substantiële verbeteringen voor uitzendkrachten inhouden, verwacht Poort geen eenvoudige onderhandelingen. “Als je kijkt naar de voorstellen van de bonden, dan willen zij veel meer, grotere en snellere aanpassingen dan dat wij als uitzendwerkgevers verstandig vinden. We staan voor dezelfde uitdaging om de positie van uitzendkrachten te versterken, maar de verwachtingen liggen wel heel erg ver uit elkaar.” Als het hele pakket van de bonden doorgevoerd wordt, dan zal de functie van uitzenden verminderen of helemaal verdwijnen, schetst Croll. “Uitzendwerk is een goed gereguleerde vorm van flex, met een grote toegevoegde waarde voor onze arbeidsmarkt en samenleving. Dus is het essentieel dat uitzendwerk zijn concurrentiepositie kan behouden.” Poort: “De opstapfunctie van uitzendwerk behouden en tegelijkertijd de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten verbeteren. Dat is de uitdaging waar we in deze cao-onderhandelingen voor staan.”

Bron: ABU en NBBU, maart 2021

De tijd dringt want de huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt t/m 31 mei 2021, zie:
AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2020-2021

Lees ook
Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd per 30 december 2019