AVV CAO Welzijn 2018-2019

0
4492


27 maart 2018

AVV CAO Welzijn 2018-2019

Download: > AVV CAO Welzijn 2018-2019 (20-03-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 maart 2018, nr. 11725, onder UAW nr. 11942.