AVV CAO Taxivervoer 2018-2020

0
640


16 oktober 2018

AVV CAO Taxivervoer 2018-2020

Download: > AVV CAO Taxi 2018-2020 (09-10-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Taxivervoer.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 12 oktober 2018, nr. 52827, onder UAW nr. 12011.