AVV CAO Retail Non Food 2019-2020

0
4931


15 maart 2019

AVV CAO Retail Non Food 2019-2020

Download: AVV CAO Retail Non Food 2019-2020 (11-03-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Retail Non Food (Fashion Sport & Lifestyle).

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 maart 2019, nr. 14799, onder UAW nr. 12070.