Brief payrollers: Wetsvoorstel ‘Arbeidsmarkt in balans’ brengt disbalans

0
625

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans brengt payrolling en werkgelegenheid in disbalans.

Tot die conclusie komen meerdere payrollondernemingen. VRF Advocaten heeft namens een populatie payrollondernemingen zienswijzen ingediend tegen het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans, meer in het bijzonder tegen de wijzigingen omtrent payrolling, omdat het, volgens hun persbericht:

  1. behoorlijke onduidelijkheden bevat hetgeen de rechtszekerheid niet ten goede komt;
  2. strijdigheden bevat met de geldende wet- en regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau, alsmede de geldende jurisprudentie van de Hoge Raad; en
  3. het tot onnodige “uitholling” zorgt van payrolling, hetgeen niet alleen teniet doet aan Europees sociaal beleid, maar ook aan de Nederlandse werkgelegenheid.

Bron: VRF advocaten, 19 april, zie ook zienswijzen