"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Overstap vanuit beschut werk wordt makkelijker

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat binnenkort moeiteloos doen.

Minister Schouten voor Participatie vereenvoudigt de overstap door een aanpassing van het Besluit advisering beschut werk vrij te geven voor internetconsultatie.

Beoordeling UWV vervalt
Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig. Voor hen is beschut werk beschikbaar. Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door het UWV. Per 1 juli 2023 vervalt dit. De minister schrapt de beoordeling en maakt het voor hen die willen en kunnen makkelijker om direct over te stappen.

Ook terug naar beschut werk
Wanneer iemand van beschut werk de stap zet naar een baan binnen de Banenafspraak of zelfs een baan zonder begeleiding maar dit toch niet past, is het even gemakkelijk om weer terug te stappen naar beschut werk. Ook dan verdwijnt de inhoudelijke beoordeling. Het belangrijkste is, stelt de minister in haar wijzigingsbesluit, dat mensen zo weinig mogelijk drempels ervaren. Niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking is dit zeer welkom. Ook voor de uitvoering verlicht gemakkelijker overstappen de werkdruk.

Internetconsultatie
Meepraten over deze aanstaande wijziging kan tot en met 5 september via internetconsultatie. Tegelijkertijd vindt er een formele uitvoeringstoets plaats bij de VNG, Inspectie SZW, ATR, AP, UWV en LCR. De uitkomsten van beide deelt minister Schouten bij de bekendmaking van het ‘Wijzigingsbesluit advisering beschut werk’. Dit Wijzigingsbesluit gaat in juli 2023 in.

Bron: Rijksoverheid.nl, 25 juli 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.