Transitievergoeding maximaal 79.000 euro in 2018

0
276

Op 1 januari 2018 gaat het bedrag van €77.000 naar €79.000. Dat blijkt uit de Regeling indexering transitievergoeding, gepubliceerd in de Staatscourant.

Het maximum voor de transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd.

Op grond van artikel 7:673, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de hoogte van het bedrag jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd in lijn met de ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV).

Bron: Staatscourant nr 56938, 10 oktober 2017