"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Als de werknemer verzuimt’, editie 2023

Het handboek ‘Als de werknemer verzuimt’, editie 2023, is een handig naslagwerk voor de bedrijfsvoering van organisaties en/of dienstverlening aan derden.

Het boek is geschreven door Jaco Coster en Mr. Ben de Bruin.
Als de werknemer verzuimt, handboek
In het boek wordt op een leesbare en praktische manier alle actuele wet- en regelgeving behandeld rond het thema arbeid en verzuim: BW, ZW, WIA, WAO, Wajong, Wfsv en WVP (Wet Verbetering Poortwachter). Veel informatie, in heldere taal geschreven en zonder vakjargon.

Het bevat o.a. de volgende onderwerpen:
• Arbeidsovereenkomsten, uitzend- en payrollovereenkomsten
• Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
• Transitievergoeding en compensatie
• Re-integratieverplichtingen (Wet verbetering poortwachter)
• Arbo en de adequate verzuimaanpak
• No-riskpolis
• Werkgeverspremies en aan verzuim gerelateerde kosten
• Alle subsidieregelingen en premiekortingen
• Voor- en nadelen eigenrisicodragen ZW en WGA
• Privacy en verzuim
• Banenafspraak en quotumheffing
• Voornemens, maatregelen en lopende wetsvoorstellen in 2023

Het boek telt 374 pagina’s en is vanaf heden te bestellen via: www.jcinteractive.nl/boeken-bestellen. Op deze site zijn de volledige inhoudsgave en een aantal inkijkpagina’s te vinden. Na bestelling wordt het boek binnen ca. 5 werkdagen geleverd (print-on-demand). De editie 2023 is binnen enkele weken ook verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel en via Bol.com. De prijs is € 62,50 exclusief 9% btw en verzendkosten.

Bron: Jaco Coster/Ben de Bruin, 10 januari 2023

Lees ook
Help, mijn medewerker is ziek – AVG en ziekteverzuim
Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.