"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuwe editie boek ‘Als de werknemer verzuimt’

In het boek ‘Als de werknemer verzuimt’ wordt op een leesbare en praktische manier alle per 2022 actuele wet- en regelgeving behandeld rond het thema arbeid en verzuim: BW, ZW, WIA, WAO, Wajong, Wfsv en WVP (Wet Verbetering Poortwachter).
Als de werknemer verzuimt
Veel informatie, in heldere taal geschreven en zonder vakjargon. Het boek behandelt o.a. de volgende onderwerpen:
• Arbeidsovereenkomsten, uitzend- en payrollovereenkomsten
• Loondoorbetaling bij ziekteverzuim
• Transitievergoeding en compensatie
• Re-integratieverplichtingen (Wet verbetering poortwachter)
• Vermijdbaar verzuim, de adequate verzuimaanpak
• No-riskpolis
• Werkgeverspremies en aan verzuim gerelateerde kosten
• Alle subsidieregelingen en premiekortingen
• Voor- en nadelen eigenrisicodragen ZW en WGA
• Privacy en verzuim
• Arbo en verzuimbeleid
• Banenafspraak en quotumheffing
• Lopende wetsvoorstellen in 2022

Het boek is te bestellen via: www.jcinteractive.nl/boeken-bestellen. Op deze site zijn de volledige inhoudsgave en een aantal inkijkpagina’s te vinden.

Bron: auteurs Jaco Coster/Ben de Bruin, januari 2022

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.