GroenLinks: banen goedkoper maken door belastinghervorming

0
89

Tijdens een bijeenkomst in Groningen lanceerde lijsttrekker Jesse Klaver van GroenLinks een plan voor de ‘grootste belastingherziening ooit’.

Groenlinks wil de economie ‘kantelen’ door milieuheffingen te verhogen en werkgeverspremies te verlagen. Dat moet Nederland groener, en banen goedkoper maken.

Werkgeverspremies 20 miljard lager
Dat betekent een fundamentele hervorming van het belastingstelsel, met als belangrijke onderdelen een hogere vermogensbelasting, en een verlaging van de werkgeverspremies met 20 miljard euro.

Progressieve premieheffing
GroenLinks wil de verlaging van 20 miljard vooral bereiken door een premievrijstelling tot 80% van het minimumloon. De premiegrens zou moeten vervallen, waardoor de heffing progressief wordt. In plaats van 7,5% premie over hoge lonen en 20% over lage lonen, wordt het omgedraaid.

Onderkant arbeidsmarkt
Volgens Klaver wordt het zo extreem voordelig om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Hij stelt dat populisme voortkomt uit sociaal-economische in plaats van culturele verschillen. Daarom is het belangrijk dat iedereen in gelijke mate profiteert van de voordelen van globalisering.

Zorg en milieu
GroenLinks heeft veel meer maatregelen in petto. Zo wil de partij de nominale zorgpremies voor iedereen drastisch verlagen tot 500 euro per jaar, de vennootschapsbelasting verhogen, en de uitstoot van CO2 en het gebruik van gas extra belasten. Het Centraal Planbureau moet de plannen nog doorrekenen.

Bron: GroenLinks, 8 februari 2017