Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2020

0
74

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

De wijzigingen betreffen de volgende vier onderdelen:

Vernieuwing van de financieringssystematiek voor het Bbz 2004;
Afsluiten van de instroom bij centrumgemeenten voor Bbz-bijstandsverlening aan ondernemers in de binnenvaart, zij kunnen met hun aanvraag terecht bij hun woongemeente en indien die ontbreekt, bij de gemeente van de feitelijke ligplaats ten tijde van de aanvraag;
Beperking nieuwe instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf tot personen die zijn geboren vóór 1 januari 1960;
Verdere uniformering van het Bbz 2004 met de uitgangspunten van de Participatiewet.

Meer informatie:
Publicatie ‘Bbz 2004 per 1/1/2020; informatie voor gemeenten’
Checklist ‘Wat moeten en kunnen gemeenten doen’
Besluit tot wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Staatsblad 2019, 306)

Bron: Rijksoverheid, 1 oktober 2019

Zie ook
Internetconsultatie bijstand zelfstandigen (Bbz)