ABU week 9-12, uitzendomzet daalt 2%, uitzenduren dalen 5%

0
284

De ABU heeft de uren en omzet in de uitzendbranche gepubliceerd over periode 3 2019 (week 9-12)

In deze periode daalde het aantal uren met 5% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Uren uitzendbranche week 9-12, 2019, bron ABU

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

    • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 6% en de omzet daalde met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
    • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 5% en de omzet daalde met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
    • Technische sector: Het aantal uren daalde met 6% en de omzet daalde met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Omzet uitzendbranche week 9-12, 2019, bron ABU

De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU.

Trend in kortdurende en langdurende contracten
De cijfers laten in periode 3 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 in het algemeen zien we een daling in uren zowel in de kortdurende contracten (fase A) als in de langdurende contracten (fase B/C). In fase A iets meer dan in fase B/C.
De omzet daalde licht voor zowel voor fase A contracten als dat voor B/C contracten in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Trend per sector
In de administratieve sector daalde het aantal uitzenduren voor fase A contracten licht. Ook onder B/C contracten is er sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar deze afname is wat sterker dan wij zien onder A contracten.

De sector industrie kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in zowel fase A contracten als in fase B/C contracten. De afname is echter wel sterker in fase A dan in fase B/C.

Voor de sector techniek geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2018 opnieuw een daling in het aantal uren in fase A. Fase B/C laat nu ook een lichte daling zien.

Bron: ABU, 16 april 2019

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here