ABU week 33-36 herstel in uitzendomzet en uren

0
285

Hoe zijn de ontwikkelingen in uren en omzet uitzendbranche in periode 9 2020 (week 33 – 36)?

Uit de marktontwikkelingen gepubliceerd door de ABU, blijkt dat de uitzendbranche weer uit het dal klimt.

ABU marktontwikkelingen uitzenduren
Ontwikkeling van uitzenduren

In periode 9, 10 augustus tot en met 6 september, daalde het aantal uren met 14% en de omzet daalde met 9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:
• Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 18% en de omzet daalde met 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
• Industriële sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
• Technische sector: Het aantal uren daalde met 31% en de omzet daalde met 23% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

ABU marktontwikkelingen uitzendomzet
Ontwikkeling van uitzendomzet

Hoe is de ontwikkeling in korte en langdurigere contracten?
De cijfers laten in periode 9 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 over het algemeen een flinke daling zien in uren voor langdurige contracten (fase B/C) en veelal een stijging voor kortlopende contracten (fase A). Hetzelfde geldt voor de omzet. Het beeld verschilt wel per sector. In de industrie is opnieuw een flinke plus zichtbaar in de fase A-contracten. Administratief noteert wederom stijging in fase A, terwijl Techniek juist te maken heeft met een daling.
De daling in B/C contracten is vrijwel gelijk in alle sectoren.

Bron: ABU, 29 september 2020

Lees ook
ABU week 29-32, 2020, omzet uitzenden daalt met 12 procent