ABU week 29-32 omzet uitzenden daalt met 12 procent

0
225

Hoe gaat het met uren en omzet in de uitzendbranche in periode 8 2020 (week 29 – 32) volgens de ABU-marktontwikkelingen?

De uitzendsector lijkt zich te herstellen, zo blijkt uit de grafieken.

In periode 8, van 13 juli tot en met 9 augustus, daalde het aantal uren met 16% en de omzet daalde met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
ABU marktontwikkelingen in uren uitzenden, periode 8, 2020
Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 21% en de omzet daalde met 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 31% en de omzet daalde met 22% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

ABU marktontwikkelingen in omzet uitzenden, periode 8, 2020

Bron: ABU, 1 september 2020

Hoe zit het met de ontwikkeling in korte en langdurende contracten?
De cijfers laten in periode 8 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2010 over het algemeen een flinke daling zien in uren voor langdurige contracten (fase B/C) en een stijging voor kortlopende contracten (fase A). Hetzelfde geldt voor de omzet. Dit beeld verschilt per sector. In de industrie zien we een flinke plus in de fase A-contracten. De administratieve sector noteert een kleine stijging in fase A, terwijl de sector Techniek juist te maken heeft met een daling. De daling in B/C contracten is vrijwel gelijk in alle sectoren, aldus de ABU.

Lees ook
ABU omzet uitzenden daalt 17 procent in periode 7, 2020